How Can We Help?

A belépési folyamat

Itt vagy:

Ebben a bejegyzésben általánosságban mutatom be, hogyan néz ki egy tipikus szignálkeresési és belépési folyamat. Ahhoz, hogy hatékonyan tudj dolgozni a Hibrid+ experttel, elengedhetetlen a belépési folyamat lépéseinek ismerete.

1. lépés: kereskedési jogosultság

A legelső és legfontosabb elvárás a szignál végrehajtásához, hogy van-e megfelelő jogosultságod pozíciót nyitni az adott számlán. Ehhez az alábbiaknak kell teljesülniük:

 • A MetaTrader4 felső eszköztárán az AutoTrading gomb engedélyezett állásban kell, hogy legyen. Ez a főkapcsoló, amely engedélyezi a terminálon belül futó összes robotnak, hogy nyitási, zárási és módosítási műveleteket hajthasson végre.

  AutoTrading gomb engedélyezve

  Kikapcsolt állapotban a robotok ugyanúgy hozzáférnek a kereskedési adatokhoz, de csupán „csak olvasási” módban.

 • Azon a charton, amelyhez a Hibrid+ van csatolva, a jobb felső sarokban mosolygó fejet kell látnod. Ha szomorú fej jelenik meg, akkor az expert panelén – melyet az F7 billentyű megnyomásával nyithatsz meg – az Általános fülön engedélyezd az Élő kereskedés lehetőséget!

  Kereskedés engedélyezve

  Szomorú fej állapotban a robot ugyanúgy hozzáfér a kereskedési adatokhoz, de „csak olvasási” módban.

2. lépés: engedélyezett kereskedési irányok és az üzemmód

A következő fontos dolog az engedélyezett kereskedési irányok és a nyitási üzemmód beállításai. Az előbbivel az ügyletek irányát szűrheted globálisan, az utóbbival pedig azt befolyásolhatod, hogy csak egyszeri, vagy többszöri végrehajtási próbálkozást engedélyezel.

Engedélyezett kereskedési irányok

A B és S alap gombok határozzák meg, hogy a robot a bekapcsolt automatikus szignálok közül mely irányokat hajthatja végre.

 • Ha egyik gomb sincs bekapcsolva, akkor egyetlen automata vagy félautomata szignált sem hajt végre a program.

 • Ha csak a B gomb van bekapcsolva, akkor csak buy irányú szignálok végrehajtását kísérli meg a program.

 • Ha csak az S gomb van bekapcsolva, akkor csak sell irányú szignálok végrehajtását kísérli meg a program.

 • Ha a B és az S gomb is be van kapcsolva, akkor mind buy, mind sell irányú szignálok végrehajtását megkísérli a program.

Fontos: nem elegendő önmagában a B és S gombok állapotára figyelni, hiszen más korlátozások is léteznek – ezekről ezen az oldalon olvashatsz.

 • Bekapcsolt B gomb esetén buy szignálból buy pozíció, buy limit vagy buy stop megbízás születhet az adott szignál lehetőségei és beállításai alapján, ha a nyitást / kihelyezést más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

 • Bekapcsolt S gomb esetén sell szignálból sell pozíció, sell limit vagy sell stop megbízás születhet az adott szignál lehetőségei és beállításai alapján, ha a nyitást / kihelyezést más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

Az engedélyezett irányok után a folyamat következő lépése a nyitási üzemmód ellenőrzése.

Egyszeri nyitási üzemmód

Az Egyszeri nyitás gomb () célja, hogy lehetővé tegye a félautomata kereskedési üzemmódot. A félautomata kereskedési üzemmód egyetlen szignál végrehajtási próbálkozást jelent. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a teljesen automata vagy félautomata kötési szignálok felől érkező első szignál kikapcsolja a B vagy S gombot a szignál iránya alapján.

Tegyük fel, hogy a B és S gomb, valamint az Egyszeri nyitás gomb is be van kapcsolva. A következő automata kötési szignál beérkezésekor az adott irányhoz tartozó gombot a rendszer a végrehajtást követően kikapcsolja. Ha például a Bollinger szignál modul következő jele buy irányú lesz, akkor a végrehajtást követően a B gomb automatikusan kikapcsol.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Az első, soron következő szignál számít. Mivel akár több automata kötési szignálod is be lehet kapcsolva egyszerre, így vedd figyelembe, hogy a legkorábbi szignál esetén a végrehajtást követően az adott irány gombja kikapcsol.

 • Mi számít végrehajtásnak? Az, ha ténylegesen megszületett, létrejött az ügylet a kereskedési számlán.

  Számos oka lehet annak, ha mégsem jön létre a pozíció vagy a függő megbízás. Lehetséges például, hogy a bróker nem tudja végrehajtani a megbízást, vagy akár internetkimaradás miatt is meghiúsulhat az ügylet. Az irányhoz tartozó gomb ezekben az esetekben kizárólag akkor kerül kikapcsolásra, ha az ezt szabályzó Irányszűrés kikapcsolása sikertelen ügylet esetén is beállítás Igen állapotban van.

  A paramétert a Beállítások almenüben éred el, bővebben pedig ebben a bejegyzésben olvashatsz róla.

 • Teljesen automatikusnak vagy félautomatikusnak azok a szignálok számítanak, amelyeknél semmilyen kereskedői interakcióra nincsen szükség. Fontos tehát megjegyezni, hogy a Pozícióméretező modul kivételt képez a B és S gombok fennhatósága alól, vagyis ekkor a pozíciótípusra semmilyen korlátozás nincsen abban az esetben sem, ha a B és az S gombok kikapcsolt állapotban (piros szín) vannak.

 • Ha az Egyszeri nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gombok kikapcsolt állapotban vannak, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót.

Többszörös nyitási üzemmód

A Többszörös nyitás gomb () célja, hogy lehetővé tegye a teljesen automatikus kereskedési üzemmódot. A teljesen automatikus kereskedési üzemmód korlátlan végrehajtási próbálkozást jelent. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a program soha nem nyúl hozzá a és S gombok állapotához.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Teljesen automatikusnak vagy félautomatikusnak azok a szignálok számítanak, amelyeknél semmilyen kereskedői interakcióra nincsen szükség. Fontos tehát megjegyezni, hogy a Pozícióméretező modul kivételt képez a B és S gombok fennhatósága alól, vagyis ekkor a pozíciótípusra semmilyen korlátozás nincsen abban az esetben sem, ha a B és az S gombok kikapcsolt állapotban (piros szín) vannak.

 • Ha a Többszörös nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gomb kikapcsolt állapotban van, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót.

3. lépés: engedélyezett szignálok ellenőrzése

A program megvizsgálja, hogy a bekapcsolt automatikus és félautomatikus kereskedési szignálok közül van-e olyan, amelyre kötést kell indítani. Amennyiben igen, sorrendben végrehajtja őket.

Jelenleg az alábbi szignálok használhatóak a Hibrid+ expertben:

 • RSI (automata)
 • Bollinger (automata)
 • Gyertya (automata)
 • Trend (félautomata)

A végrehajtás a felsorolás sorrendjében történik. Ha az aktuális beállítás szerint mindösszesen egyetlen élő pozíciót tarthat nyitva egyszerre az expert, akkor egy ellenőrzési folyamaton belül a leghamarabb beérkező szignált próbálja végrehajtani.

4. lépés: árszintek meghatározása

Ha idáig eljutott a rendszer, az azt jelenti, hogy már van egy alap jelünk. Alap jel alatt a szignálból fakadó nyers jelet értjük, amelyhez még további szűrések és korlátozások kapcsolódhatnak.

Az alap jelhez az alábbi meghatározandó árszintek kapcsolódnak:

 • Nyitóár – ez buy / sell piaci pozíció esetén az aktuális ár, függő megbízás használatakor pedig a szignálhoz tartozó függő megbízás beállítása határozza meg.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított nyitóár piacilag helytelen – például buy stop megbízást szeretnél nyitni, de valamilyen oknál fogva annak árszintje az aktuális ár alá jönne ki -, akkor a szignált eldobjuk és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

 • Stop loss ár – az ügylethez kapcsolódó veszteségkezelési szint. Ez az az árfolyam, amit a szignálhoz tartozó SL beállítások alapján állapít meg a rendszer. Ezt a hagyományos SL megállapítási módszert kiválthatod a Kezdeti stop vonal funkcióval.

  Dinamikusan számolt stop loss esetén lehetőség van a kialakult kezdeti SL távolság korrekciójára, illetve a szignál eldobására is. Erről az SL beállításai és szűrései fejezetben olvashatsz bővebben.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított stop loss piacilag helytelen – például a buy stop megbízáshoz kapcsolódó stop loss az utolsó n darab gyertya alapján a megbízás fölé jönne ki és az SL beállítások alapján a szint nem korrigálható -, akkor a szignált eldobjuk, és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

 • Take profit ár – az ügylethez kapcsolódó nyereségkezelési szint. Ez az az árfolyam, amit a szignálhoz tartozó TP beállítások alapján állapít meg a rendszer.

  Dinamikusan számolt take profit esetén lehetőség van a kialakult kezdeti TP távolság korrekciójára, illetve a szignál eldobására is. Erről a TP beállításai és szűrései fejezetben olvashatsz bővebben.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított take profit piacilag helytelen – például a buy stop megbízáshoz kapcsolódó célár a megbízásra, vagy az alá jönne ki és a TP beállítások alapján a szint nem korrigálható -, akkor a szignált eldobjuk, és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

5. lépés: konfirmáció

A Hibrid+ szignáljaihoz többféle gyertyakonfirmáció is tartozhat, melyeket mindig az adott szignálhoz kapcsolódó Konfirmációs alakzatok menüben lehet beállítani. A nyers szignálhoz a megadott gyertya darabszámon belül teljesülnie kell egy konfirmációs alakzatnak a bekapcsoltak közül. A Hibrid+ expertben jelenleg a következő konfirmációs alakzatok közül választhatsz:

 • A Trendvonal belépési szignál használatakor a konfirmációk ellenőrzése kapcsán fontos tudnod, hogy

  • érintéses módban a konfirmációkat egyáltalán nem vizsgáljuk, míg
  • átzárásos módban a konfirmációkat kizárólag az átzárást teljesítő gyertyától indulva vizsgáljuk a múltbéli gyertyákat az adott alakzat gyertyaszáma alapján.

  Ebből kifolyólag a trendvonalas belépési szignál Konfirmációs alakzatok menüjén belül nem létezik a Fő szignál lejár X gyertyától paraméter.

A konfirmációk részletes működési leírását külön fejezetben találod meg.

6. lépés: szűrők ellenőrzése

A Hibrid+ szignáljaihoz többféle szűrő is tartozhat. A szűrők azért felelnek, hogy a nyers vagy konfirmációs alakzattal jóváhagyott szignálokat további ellenőrzések alá vonhassuk. A Hibrid+ expertben az alábbi szűrők érhetők el.

Ha egyetlen konfirmációs alakzat sincsen bekapcsolva, akkor a szűrőknek a nyers szignál kialakulásának pillanatában kell igaznak lenniük. Ha van bekapcsolt konfirmációs alakzat, akkor a szűrőknek a jóváhagyó konfirmációs alakzat kialakulásakor kell igaznak lenniük. Utóbbi esetben fontos kiemelni, hogy hiába voltak igazak a szűrők a nyers szignál gyertyájában, ha a konfirmáció bekövetkeztekor nem. Ebben az esetben a szignál nem alakul ki.

A szűrők részletes működési leírását külön fejezetben találod meg.

7. lépés: pozíciótípus és darabszám ellenőrzése

A nyitás / kihelyezés előtt közvetlenül a pozíció típusára és darabszámára vonatkozó ellenőrzéseket is végez a program, az alábbiak szerint.

 • Hedge ellenőrzése – a Beállítások » Darabszámok » Hedge engedélyezett paraméter állása alapján dől el, hogy létezhet-e egyszerre buy és sell irányú pozíció / megbízás.

 • Pozíciók maximális számának ellenőrzése – a Beállítások » Darabszámok » Pozíciók számának korlátozása? paraméter állása alapján dől el, hogy nyitható-e új pozíció / megbízás az esetlegesen már nyitottak mellé.

 • Függő megbízások maximális számának ellenőrzése – a Belépés » Szignál neve » Függő megbízás beállításai » Függő megbízások maximális száma irányonként paraméter állása alapján dől el, hogy legfeljebb hány darab függő (azaz már kihelyezett, de még nem teljesült) megbízás létezhet egyszerre.

  Ehhez a korlátozáshoz szignálonként más-más értéket állíthatsz be, de mindig a függő megbízások össz-darabszámát használjuk az összehasonlításhoz. Ha tehát két belépési szignál van engedélyezve, és az egyiknél 5, a másiknál 7 a beállítás értéke, akkor függő megbízásból összesen legfeljebb 7-7 lehet nyitva irányonként. A funkció célja, hogy korlátozza, egy-egy bekapcsolt szignál legfeljebb hány függő megbízást tarthat nyitva irányonként.

A pozíciótípus és darabszám-ellenőrzések részletes működési leírását a Darabszámok fejezetben találod meg.

8. lépés: lot méret megállapítása

A lot méret megállapítása az utolsó lépés az ügylet megnyitását megelőző pillanatban.

A lot méret számításával kapcsolatos részletes működési leírást a Pozícióméretezés beállításai fejezetben találod meg.

9. lépés: végrehajtás

Amennyiben a számlán a végrehajtás pillanatában rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű tőke, illetve technikai probléma, környezeti vagy programhiba sem merül fel, a program megnyitja az ügyletet.

10. lépés: értesítések

A pozíció megnyitását követően – valós idejű működés során – a Hibrid+ végrehajtja a pozíciónyitással kapcsolatos értesítéseket (felugró ablak, e-mail és push üzenet).

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top