A belépési folyamat

Itt vagy:

Ebben a bejegyzésben általánosságban mutatom be, hogyan néz ki egy tipikus szignálkeresési és belépési folyamat. Ahhoz, hogy hatékonyan tudj dolgozni a Hibrid+ experttel, elengedhetetlen a belépési folyamat lépéseinek ismerete.

1. lépés: kereskedési jogosultság

A legelső és legfontosabb elvárás a szignál végrehajtásához, hogy van-e megfelelő jogosultságod pozíciót nyitni az adott számlán. Ehhez az alábbiaknak kell teljesülniük:

 • A MetaTrader4 felső eszköztárán az AutoTrading gomb engedélyezett állásban kell, hogy legyen. Ez a főkapcsoló, amely engedélyezi a terminálon belül futó összes robotnak, hogy nyitási, zárási és módosítási műveleteket hajthasson végre.

  AutoTrading gomb engedélyezve

  Kikapcsolt állapotban a robotok ugyanúgy hozzáférnek a kereskedési adatokhoz, de csupán “csak olvasási” módban.

 • Azon a charton, amelyhez a Hibrid+ van csatolva, a jobb felső sarokban mosolygó fejet kell látnod. Ha szomorú fej jelenik meg, akkor az expert panelén – melyet az F7 billentyű megnyomásával nyithatsz meg – az Általános fülön engedélyezd az Élő kereskedés lehetőséget!

  Kereskedés engedélyezve

  Szomorú fej állapotban a robot ugyanúgy hozzáfér a kereskedési adatokhoz, de csupán “csak olvasási” módban.

2. lépés: engedélyezett kereskedési irányok és az üzemmód

A következő fontos dolog az engedélyezett kereskedési irányok és a nyitási üzemmód beállításai. Az előbbivel az ügyletek irányát szűrheted globálisan, az utóbbival pedig azt befolyásolhatod, hogy csak egyszeri, vagy többszöri végrehajtási próbálkozást engedélyezel.

Engedélyezett kereskedési irányok

A B és S alap gombok határozzák meg, hogy a robot a bekapcsolt automatikus szignálok közül mely irányokat hajthatja végre.

 • Ha egyik gomb sincs bekapcsolva, akkor egyetlen automata vagy félautomata szignált sem hajt végre a program.

 • Ha a csak a B gomb van bekapcsolva, akkor csak buy irányú szignálok végrehajtását próbálja meg a program.

 • Ha csak az S gomb van bekapcsolva, akkor csak sell irányú szignálok végrehajtását próbálja meg a program.

 • Ha a B és az S gomb is be van kapcsolva, akkor mind buy, mind sell irányú szignálok végrehajtását megpróbálja a program.

Fontos: nem elegendő önmagában a B és S gombok állapotára figyelni, hiszen más korlátozások is léteznek – ezekről ezen az oldalon olvashatsz.

 • Bekapcsolt B gomb esetén buy szignálból buy pozíció, buy limit vagy buy stop megbízás születhet az adott szignál lehetőségei és beállításai alapján, ha a nyitást / kihelyezést más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

 • Bekapcsolt S gomb esetén sell szignálból sell pozíció, sell limit vagy sell stop megbízás születhet az adott szignál lehetőségei és beállításai alapján, ha a nyitást / kihelyezést más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

Az engedélyezett irányok után a folyamat következő lépése a nyitási üzemmód ellenőrzése.

Egyszeri nyitási üzemmód

Az Egyszeri nyitás gomb () célja, hogy lehetővé tegye a félautomata kereskedési üzemmódot. A félautomata kereskedési üzemmód egyetlen szignál végrehajtási próbálkozást jelent. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a teljesen automata vagy félautomata kötési szignálok felől érkező első szignál kikapcsolja a B vagy S gombot a szignál iránya alapján.

Tegyük fel, hogy a B és S gomb, valamint az Egyszeri nyitás gomb is be van kapcsolva. A következő automata kötési szignál beérkezésekor az adott irányhoz tartozó gombot a rendszer a végrehajtást követően kikapcsolja. Ha például a Bollinger szignál modul következő jele buy irányú lesz, akkor a végrehajtást követően a B gomb automatikusan kikapcsol.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Az első, soron következő szignál számít. Mivel akár több automata kötési szignálod is be lehet kapcsolva egyszerre, így vedd figyelembe, hogy a legkorábbi szignál esetén a végrehajtást követően az adott irány gombja kikapcsol.

 • Mi számít végrehajtásnak? Attól, hogy nem történik kötés vagy függő megbízás kihelyezés, a folyamat megkezdése végrehajtásnak számít. Több oka lehet annak, hogy nem születik a szignálból pozíció vagy megbízás; lehet, hogy a bróker nem tudja végrehajtani a megbízást, de akár a kezdeti SL meghatározásával is meghiúsulhat az ügylet. Az irányhoz tartozó gomb ezekben az esetekben is kikapcsolásra kerül!

 • Teljesen automatikusnak vagy félautomatikusnak azok a szignálok számítanak, amelyeknél semmilyen kereskedői interakcióra nincsen szükség. Fontos tehát megjegyezni, hogy a Pozícióméretező modul kivételt képez a B és S gombok fennhatósága alól, vagyis ekkor a pozíciótípusra semmilyen korlátozás nincsen abban az esetben sem, ha a B és az S gombok kikapcsolt állapotban (piros szín) vannak.

 • Ha az Egyszeri nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gombok kikapcsolt állapotban vannak, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót.

Többszörös nyitási üzemmód

A Többszörös nyitás gomb () gomb célja, hogy lehetővé tegye a teljesen automatikus kereskedési üzemmódot. A teljesen automatikus kereskedési üzemmód korlátlan végrehajtási próbálkozást jelent. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a program soha nem nyúl hozzá a és S gombok állapotához.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Teljesen automatikusnak vagy félautomatikusnak azok a szignálok számítanak, amelyeknél semmilyen kereskedői interakcióra nincsen szükség. Fontos tehát megjegyezni, hogy a Pozícióméretező modul kivételt képez a B és S gombok fennhatósága alól, vagyis ekkor a pozíciótípusra semmilyen korlátozás nincsen abban az esetben sem, ha a B és az S gombok kikapcsolt állapotban (piros szín) vannak.

 • Ha a Többszörös nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gombok kikapcsolt állapotban vannak, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót.

3. lépés: engedélyezett szignálok ellenőrzése

A program megvizsgálja, hogy a bekapcsolt automatikus és félautomatikus kereskedési szignálok közül van-e olyan, amelyre kötést kell indítani. Amennyiben igen, sorrendben végrehajtja őket.

Jelenleg az alábbi szignálok használhatóak a Hibrid+ expertben:

 • RSI (automata)
 • Bollinger (automata)
 • Gyertya (automata)
 • Trend (félautomata)

A végrehajtási sorrend a felsorolás sorrendjében történik, azaz ha a beállítása szerint mindösszesen egyetlen élő pozíciót tarthat nyitva egyszerre az expert, akkor egy ellenőrzési folyamaton belül a leghamarabb beérkező szignált próbálja végrehajtani.

4. lépés: árszintek meghatározása

Ha idáig eljutott a rendszer, az azt jelenti, hogy már van egy alap jelünk. Alap jel alatt a szignálból fakadó nyers jelet értjük, amelyhez még további szűrések és korlátozások kapcsolódhatnak.

Az alap jelhez az alábbi meghatározandó árszintek kapcsolódnak:

 • Nyitóár – ez buy / sell piaci pozíció esetén az aktuális ár, függő megbízás használatakor pedig a szignálhoz tartozó függő megbízás beállítás határozza meg.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított nyitóár piacilag helytelen – például buy stop megbízást szeretnél nyitni, de valamilyen oknál fogva annak árszintje az aktuális ár alá jönne ki -, akkor a szignált eldobjuk és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

 • Stop loss ár – az ügylethez kapcsolódó veszteségkezelési szint. Ez az az árfolyam, amit a szignálhoz tartozó SL beállítások alapján állapít meg a rendszer. Ezt a hagyományos SL megállapítási módszert kiválthatod a Kezdeti stop vonal funkcióval.

  Dinamikusan számolt stop loss esetén lehetőség van a kialakult kezdeti SL távolság korrekciójára, illetve a szignál eldobására is. Erről az SL beállításai és szűrései fejezetben olvashatsz bővebben.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított stop loss piacilag helytelen – például a buy stop megbízáshoz kapcsolódó stop loss az utolsó n darab gyertya alapján a megbízás fölé jönne ki és az SL beállítások alapján a szint nem korrigálható -, akkor a szignált eldobjuk és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

 • Take profit ár – az ügylethez kapcsolódó nyereségkezelési szint. Ez az az árfolyam, amit a szignálhoz tartozó TP beállítások alapján állapít meg a rendszer.

  Dinamikusan számolt take profit esetén lehetőség van a kialakult kezdeti TP távolság korrekciójára, illetve a szignál eldobására is. Erről az TP beállításai és szűrései fejezetben olvashatsz bővebben.

  Amennyiben a beállítások alapján megállapított take profit piacilag helytelen – például a buy stop megbízáshoz kapcsolódó célár a megbízásra, vagy az alá jönne ki és a TP beállítások alapján a szint nem korrigálható -, akkor a szignált eldobjuk és a végrehajtási próbálkozást megszakítjuk.

5. lépés: konfirmáció

A Hibrid+ szignáljaihoz többféle gyertyakonfirmáció is tartozhat, melyeket mindig az adott szignálhoz kapcsolódó Konfirmációs alakzatok menüben lehet beállítani. A nyers szignálhoz a megadott gyertya darabszámon belül teljesülnie kell egy konfirmációs alakzatnak a bekapcsoltak közül. A Hibrid+ expertben jelenleg a következő konfirmációs alakzatok közül választhatsz:

A konfirmációk részletes működési leírását külön fejezetben találod meg.

6. lépés: szűrők ellenőrzése

A Hibrid+ szignáljaihoz többféle szűrő is tartozhat. A szűrők azért felelnek, hogy a nyers vagy konfirmációs alakzattal jóváhagyott szignálokat további ellenőrzések alá vonhassuk. A Hibrid+ expertben az alábbi szűrők érhetőek el.

Ha egyetlen konfirmációs alakzat sincsen bekapcsolva, akkor a szűrőknek a nyers szignál kialakulásának pillanatában kell igaznak lenniük. Ha van bekapcsolt konfirmációs alakzat, akkor a szűrőknek a jóváhagyó konfirmációs alakzat kialakulásakor kell igaznak lenniük. Utóbbi esetben fontos kiemelni, hogy hiába voltak igazak a szűrők a nyers szignál gyertyájában, ha a konfirmáció bekövetkeztekor nem. Ebben az esetben a szignál nem alakul ki.

A szűrők részletes működési leírását külön fejezetben találod meg.

7. lépés: pozíciótípus és darabszám ellenőrzése

A nyitást / kihelyezést előtt közvetlenül a pozíció típusára és darabszámára vonatkozó ellenőrzéseket is végez a program, az alábbiak szerint.

 • Hedge ellenőrzése – a Beállítások » Darabszámok » Hedge engedélyezett paraméter állása alapján dől el, hogy létezhet-e egyszerre buy és sell irányú pozíció / megbízás.

 • Pozíciók maximális számának ellenőrzése – a Beállítások » Darabszámok » Pozíciók számának korlátozása? paraméter állása alapján dől el, hogy nyitható-e új pozíció / megbízás az esetlegesen már nyitottak mellé.

 • Függő megbízások maximális számának ellenőrzése – a Belépés » Szignál neve » Függő megbízás beállításai » Függő megbízások maximális száma irányonként paraméter állása alapján dől el, hogy legfeljebb hány darab függő (azaz már kihelyezett, de még nem teljesült) megbízás létezhet egyszerre.

  Ehhez a korlátozáshoz szignálonként más-más értéket állíthatsz be, de mindig a függő megbízások össz-darabszámát használjuk az összehasonlításhoz. Ha tehát két belépési szignál van engedélyezve, és az egyiknél 5, a másiknál 7 a beállítás értéke, akkor függő megbízásból összesen legfeljebb 7-7 lehet nyitva irányonként. A funkció célja, hogy korlátozza, egy-egy bekapcsolt szignál legfeljebb hány függő megbízást tarthat nyitva irányonként.

A pozíciótípus és darabszám-ellenőrzések részletes működési leírását a Darabszámok fejezetben találod meg.

8. lépés: lot méret megállapítása

A lot méret megállapítása az utolsó lépés az ügylet megnyitását megelőző pillanatban.

A lot méret számításával kapcsolatos részletes működési leírást a Pozícióméretezés beállításai fejezetben találod meg.

9. lépés: végrehajtás

Amennyiben a számlán a végrehajtás pillanatában rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű tőke, illetve technikai probléma, környezeti vagy programhiba sem merül fel, a program megnyitja az ügyletet.

10. lépés: értesítések

A pozíció megnyitását követően – valós idejű működés során – a Hibrid+ végrehajtja a pozíciónyitással kapcsolatos értesítéseket (felugró ablak, e-mail és push üzenet).

Tartalomjegyzék

Hagyj üzenetet