Kezdeti stop vonal

Itt vagy:

A Kezdeti stop vonal funkció lehetőséget ad, hogy a Hibrid+ automata szignáljaihoz egy segédvonallal stop-loss szintet rendelj.

Alapelv

Kézi ügylet nyitásakor a Hibrid+ pozíció méretező moduljával manuálisan helyezhetsz el technikai SL szintet, és ez a lehetőség adott az automatizált szignálokhoz is.

Ez a funkció akkor hasznos, amikor nem a robotra akarsz hagyatkozni a stop-loss szint tekintetében, hanem te határozod meg azt valamilyen egyéb szempont alapján. Ilyenkor félautomata kereskedésről beszélhetünk: a robotra bízod a pozíciónyitási döntést, a kezdeti stop-loss szintet viszont te határozod meg.

A kezdeti SL vonal lényegében egy szabadon mozgatható vízszintes vonal, amellyel bármely árfolyamszintet kijelölhetsz stop-loss helyszínnek. Ezt a helyszínt a soron következő ügyletnyitásnál a program felhasználja. Ez minden olyan ügyletnél bekövetkezik, amely teljesen automatikus szignálból megnyílhat, ezek az RSI, Bollinger és Gyertya szignálok.

A vonal árszintjét a program kizárólag a pozíciónyitás pillanatában olvassa ki és használja fel, így a vonal tetszőlegesen válhat buy, illetve sell pozíció technikai SL szintjévé is. Emiatt rendkívül fontos, hogy csak azt a belépési irányt engedélyezd, amelyre a technikai szint szerint számítasz.

Ha például buy pozíciót vársz, és a végrehajtás pillanatában az általad elhelyezett kezdeti stop vonal piacilag helytelen áron (vagyis a nyitóár szintje felett, vagy alatta, de túl közel) helyezkedik el, akkor a program az általad beállított módon lép tovább: vagy eldobja a szignált, vagy a szokásos kezdeti stop-loss szint kialakítási módszert alkalmazza. Nem történhet olyan eset, hogy egy pozíció (vagy függő megbízás) kezdeti stop-loss szint nélkül nyíljon meg.

Ha beérkezik egy automatikus szignál, és a kezdeti stop vonala által biztosított helyszín felhasználható, a program a vonal árfolyamát használja fel a kezdeti SL helyszínének, és figyelmen kívül hagyja a többi kezdeti SL beállítást. A technikai SL szint és a nyitóár helyszíne kiadja a kezdeti kockázati (1R) távolságot, amely alapján a lot méret számítás, valamint a célár meghatározása is automatikusan megtörténik.

Utolsó lépésként a program kikapcsolja a kezdeti stop vonal funkciót, így ha lesz soron következő ügylet, akkor arra már nem lesz hatással ez a vonal.

 • A félautomata és kézi szignálok számára ez a vonal irreleváns. A pozíció méretezővel, illetve a Trendvonal szignállal indított ügyletek számára tehát ez a vonal teljesen érdektelen, működésüket nem befolyásolja.

Az alábbi két kép közül az elsőn látható egy elhelyezett kezdeti SL vonal. A program egyszeri nyitási üzemmódban van, és sell pozícióra számítunk. A második képen a beérkezett nyitási szignál – ami éppen egy gyertya szignál volt, a bemutató kedvéért –, és a megvalósult kezdeti stopl-oss helye tökéletesen megegyezik az eredetileg odahúzott kezdeti stop vonaléval. A stop vonalat a program kikapcsolta, ez a KSL feliratú gombon is látszik.

Paraméterek

Kezdeti SL vonal bekapcsolva?

Ezzel tudod ki- és bekapcsolni a kezdeti stop vonalat.

 • Igen

  A program az általad meghatározott kezdeti stop vonalat igyekszik felhasználni kezdeti stop helyszínként a soron következő beérkező automatikus szignálhoz. A vonal megjelenítésre kerül a charton mindaddig, ameddig ki nem kapcsolod a funkciót vagy végrehajtásra nem kerül egy automatikus szignál.

 • Nem

  A kezdeti stop vonal nem jelenik meg a charton, és a normál kezdeti stoploss szabályok érvényesek.

SL vonal szélessége

A charton megjelenő kezdeti stop vonal szélességét tudod megadni.

SL vonal stílusa

A charton megjelenő kezdeti stop vonal stílusát tudod megadni.

SL vonal színe

A charton megjelenő kezdeti stop vonal színét tudod megadni.

Cselekvés hibás SL szint esetén

Előfordulhat, hogy egy általad előre meghatározott technikai szintet megközelít, vagy át is lép az árfolyam. Ha előre meghatároztad a nyitható irányt, és a kezdeti stop vonal emiatt nem használható fel (mivel az a leendő pozíció vagy függő megbízás nyitóárának rossz oldalán helyezkedik el az árfolyam), akkor két lehetőség közül választhatsz.

 • hagyományos SL számítás használata

  A robot a hagyományos kezdeti SL számításra tér át, vagyis az adott szignál kezdeti SL beállításait veszi alapul. Ezeket a beállításokat a Belépés » Szignál neve » SL beállításai és szűrései menüben találod meg.

 • szignál eldobása

  A robot nem nyitja meg az ügyletet és eldobja a szignált. A vonal a helyén marad, és a következő beérkező szignálok számára továbbra is használható, amennyiben ez lehetséges.

Kapcsolódó paraméterek a menürendszerben

A kezdeti stop vonal beállításait menü () ikonra kattintást követően megjelenő Beállítások » Kezdeti stop vonal menüben találod.

Paraméter neve
Leírása
Lehetséges értékei
Kezdeti SL vonal bekapcsolva?
A pozíciók kezdeti stopjának kialakítása során használt vonal bekapcsolása.
 • Nem
 • Igen
 
SL vonal szélessége
A pozíciók kezdeti stopjának kialakítása során használt vonal vastagsága.
 • 1 - legvékonyabb
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 - legvastagabb
 
 
SL vonal stílusa
A pozíciók kezdeti stopjának kialakítása során használt vonal stílusa.
 • Folyamatos
 • Szaggatott
 • Pontozott
 • Szaggatott - pontozott
 • Szaggatott - kétszer pontozott
 
 
SL vonal színe
A pozíciók kezdeti stopjának kialakítása során használt vonal színe.
 • Black
 • DarkGreen
 • DarkSlateGray
 • Olive
 • Green
 • Teal
 • Navy
 • Purple
 • Maroon
 • Indigo
 • MidnightBlue
 • DarkBlue
 • DarkOliveGreen
 • SaddleBrown
 • ForestGreen
 • OliveDrab
 • SeaGreen
 • DarkGoldenrod
 • DarkSlateBlue
 • Sienna
 • MediumBlue
 • Brown
 • DarkTurquoise
 • DimGray
 • LightSeaGreen
 • DarkViolet
 • FireBrick
 • MediumVioletRed
 • MediumSeaGreen
 • Chocolate
 • Crimson
 • SteelBlue
 • Goldenrod
 • MediumSpringGreen
 • LawnGreen
 • CadetBlue
 • DarkOrchid
 • YellowGreen
 • LimeGreen
 • OrangeRed
 • DarkOrange
 • Orange
 • Gold
 • Yellow
 • Chartreuse
 • Lime
 • SpringGreen
 • Aqua
 • DeepSkyBlue
 • Blue
 • Magenta
 • Red
 • Gray
 • SlateGray
 • Peru
 • BlueViolet
 • LightSlateGray
 • DeepPink
 • MediumTurquoise
 • DodgerBlue
 • Turquoise
 • RoyalBlue
 • SlateBlue
 • DarkKhaki
 • IndianRed
 • MediumOrchid
 • GreenYellow
 • MediumAquamarine
 • DarkSeaGreen
 • Tomato
 • RosyBrown
 • Orchid
 • MediumPurple
 • PaleVioletRed
 • Coral
 • CornflowerBlue
 • DarkGray
 • SandyBrown
 • MediumSlateBlue
 • Tan
 • DarkSalmon
 • BurlyWood
 • HotPink
 • Salmon
 • Violet
 • LightCoral
 • SkyBlue
 • LightSalmon
 • Plum
 • Khaki
 • LightGreen
 • Aquamarine
 • Silver
 • LightSkyBlue
 • LightSteelBlue
 • LightBlue
 • PaleGreen
 • Thistle
 • PowderBlue
 • PaleGoldenrod
 • PaleTurquoise
 • LightGray
 • Wheat
 • NavajoWhite
 • Moccasin
 • LightPink
 • Gainsboro
 • PeachPuff
 • Pink
 • Bisque
 • LightGoldenrod
 • BlanchedAlmond
 • LemonChiffon
 • Beige
 • AntiqueWhite
 • PapayaWhip
 • Cornsilk
 • LightYellow
 • LightCyan
 • Linen
 • Lavender
 • MistyRose
 • OldLace
 • WhiteSmoke
 • Seashell
 • Ivory
 • Honeydew
 • AliceBlue
 • LavenderBlush
 • MintCream
 • Snow
 • White
 • NONE
 
 
Cselekvés hibás SL szint esetén
Mi történjen abban az esetben, ha ügyletnyitáskor a kézi stop vonal nem használható SL helyszínként?
 • hagyományos SL számítás használata
 • szignál eldobása
 
 

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top