Jelgyertya szűrése

A Jelgyertya szűrése segítségével a szignál jelgyertyájának tulajdonságai kapcsán végezhetsz szűréseket. A szűrő beállításait a Belépés » {Szignál neve} » Szűrések » Jelgyertya szűrése menüben éred el.

Alapkoncepció

Egy nyers belépési szignál kialakulásakor fontos lehet annak ellenőrzése, hogy a legutolsó lezárult gyertya – vagyis a jelgyertya – tulajdonságai alapján szeretnénk-e tovább foglalkozni a szignállal. Többféle vizsgálat is rendelkezésre áll.

Fontos, hogy a vizsgálatok között „ÉS” kapcsolat van, azaz ha több vizsgálat is bekapcsolt állapotban van, akkor mindegyiknek egyszerre kell teljesülnie a szűrés pillanatában.

Vizsgálatok

Jelgyertya irányának szűrése?

Ez az egyszerű vizsgálat azt ellenőrzi, hogy a jelgyertya iránya megfelelő-e a kapott szignál iránya alapján.

 • Buy szignált ez a vizsgálat akkor hagyhat jóvá, ha a jelgyertya emelkedő.

 • Sell szignált ez a vizsgálat akkor hagyhat jóvá, ha a jelgyertya csökkenő.

 • A doji gyertyák egyik irány elvárását sem teljesítik.

Jelgyertya teste nagyobb legyen, mint a kanóca?

Ha engedélyezed ezt a vizsgálatot, akkor a szignált csak akkor hagyja jóvá a szűrő, ha a jelgyertya testének mérete meghaladja az adott irányhoz tartozó kanóc méretét.

 • Buy szignált ez a vizsgálat akkor hagyhat jóvá, ha a jelgyertya testének mérete nagyobb, mint a jelgyertya felső kanóca.

 • Sell szignált ez a vizsgálat akkor hagyhat jóvá, ha a jelgyertya testének mérete nagyobb, mint a jelgyertya alsó kanóca.

Jelgyertya méretének vizsgálata

A jelgyertya testének minimális és maximális méretét szabályozhatod ezzel a vizsgálattal. Amennyiben a jelgyertya teste a megadott határértékek közé esik, akkor a vizsgálat teljesül. A méreteket statikusan, pipben tudod megadni.

Lehetőséged van arra is, hogy csak a minimális, vagy csak a maximális értéket add meg. Ebben az esetben annál a paraméternél, amelyet nem korlátozol, a „nincs” szó jelenik meg. Ha például a minimum értéke nulla, a maximum értéke pedig 15, akkor 15 pip testmagasságig bármekkora magasságot elfogadsz, azonban a 15.1 pip testméretű gyertyát már el fogja utasítani a program.

 • Buy és sell – ez a mozgóátlag szűrő a buy és a sell irányra is vonatkozik.

 • Buy – ez a mozgóátlag szűrő kizárólag a buy irányt szűri, a sell irányt nem.

 • Sell – ez a mozgóátlag szűrő kizárólag a sell irányt szűri, a buy irányt nem.

Jelgyertya minimum méretének vizsgálata ATR alapján

A jelgyertya testének minimális méretét szabályozhatod ezzel a vizsgálattal. Amennyiben a jelgyertya teste nagyobb vagy egyenlő mint a dinamikusan az ATR szorzóval kialakított határérték, akkor a vizsgálat teljesül.

A funkcióhoz kapcsolódó ATR beállításokat a menü alján találod.

Jelgyertya maximum méretének vizsgálata ATR alapján

A jelgyertya testének maximális méretét szabályozhatod ezzel a vizsgálattal. Amennyiben a jelgyertya teste kisebb vagy egyenlő mint a dinamikusan az ATR szorzóval kialakított határérték, akkor a vizsgálat teljesül.

A funkcióhoz kapcsolódó ATR beállításokat a menü alján találod.

Kapcsolódó paraméterek a menürendszerben

A nyitással és zárással kapcsolatos beállításokat a Belépés » {Szignál neve} » Szűrések » Jelgyertya szűrése menüben éred el.

Paraméter neve
Leírása
Lehetséges értékei
Jelgyertya szűrése
A jelgyertyára (belépő gyertyára) vonatkozó szűrés beállításai.
almenü
 
 
 
Jelgyertya irányának szűrése?
Szeretnéd-e ellenőrizni, hogy a jelgyertya iránya megegyezik-e a belépési szignál irányával? Ha igen, akkor buy szignált nem hajtunk végre csökkenő gyertya esetén, és fordítva. A doji gyertyák mindkét irányt tiltják.
 • Nem
 • Igen
 
Jelgyertya teste nagyobb legyen, mint a kanóca?
Ha engedélyezed, akkor a jelgyertya testének nagyobbnak kell lennie, mint buy szignál esetén a jelgyertya felső, sell szignál esetén pedig az alsó kanóca. Az egyenlőség nem megengedett!
 • Nem
 • Igen
 
Jelgyertya méretének vizsgálata
Ha engedélyezed, akkor megadhatod a jelgyertya testének minimális és maximális értékét.
 • Nem
 • Igen
 
Jelgyertya minimum mérete
A jelgyertya testének legkisebb elfogadott mérete.
szerkeszthető
 
Jelgyertya maximum mérete
A jelgyertya testének legnagyobb elfogadott mérete.
szerkeszthető
 
Jelgyertya minimum méretének vizsgálata ATR alapján?
Ha engedélyezed, akkor a jelgyertya testének nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie, mint az ATR megadott szorzata.
 • Nem
 • Igen
 
Jelgyertya minimum ATR szorzó
A jelgyertya minimum méretéhez elvárt ATR szorzó.
szerkeszthető
 
Jelgyertya maximum méretének vizsgálata ATR alapján?
Ha engedélyezed, akkor a jelgyertya testének kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az ATR megadott szorzata.
 • Nem
 • Igen
 
Jelgyertya maximum ATR szorzó
A jelgyertya maximum méretéhez elvárt ATR szorzó.
szerkeszthető
 
Jelgyertya ATR vizsgálat idősík
A jelgyertya ATR vizsgálataihoz használt indikátor idősíkja.
 • Örökölt
 • Aktuális
 • M1
 • M5
 • M15
 • M30
 • H1
 • H4
 • D1
 • W1
 • MN1
 
Jelgyertya ATR vizsgálat periódus
A jelgyertya ATR vizsgálataihoz használt indikátor periódusa.
szerkeszthető
 

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top