Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Horváth Gábor egyéni vállalkozó  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a traderklub.hu honlapon (továbbiakban weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” –igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltató:
 • Név: Horváth Gábor Levente e.v.
 • Székhely: 7623 Pécs, Semmelweis utca 19. 1/4A
 • Nyilvántartási szám: 57919038
 • Statisztikai számjel:  59873822-6201-231-02
 • Adószám: 59873822-1-22
 • E-mail cím: gabor@traderklub.hu
 • Bankszámlaszám (IBAN): HU11 12072552-01317790-00100001
 • Swift/BIC kód: UBRTHUHB

A Szolgáltatások leírása:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokon keresztül online kereskedéssel kapcsolatos oktatóanyagokat, Metatrader 4 stratégiai robotokat, a témákkal kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg az Ügyféllel (a továbbiakban: „Ügyfél”) ingyenesen vagy díjfizetés ellenében, függően a szolgáltatás típusától a következőkben részletezve:

 • (A) böngészéssel elérhető tartalom
 • (B) regisztráció után, tagsági rendszerben elérhető tartalom
 • (C) előfizetéses tartalom, a tagsági rendszeren belül
 • (D) tréningek
 • (E) szoftvertermékek

A Szolgáltatások célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse az online kereskedéssel, annak módszereivel, a helyes kockázatkezeléssel és hogy a tagok saját tevékenységük során ezeket az ismereteket felhasználva tudásukat bővíthessék, valamint fejlődhessenek a tananyagok és a szoftvertermékek segítségével. A szolgáltatások típusaikat tekintve növekvő rendben egymásra épülnek, amik egyben az adott tartalom összetettségét, bonyolultságát, szakmai szintjét is jelzik.

Jelen szerződés alapján a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a weboldalon, amik az online kereskedéssel kapcsolatos szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására vonatkoznak.

 1. A szerződés létrejötte:

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között

 • (A) típusú szolgáltatás esetén az ÁSZF megismerése után a weboldalon folytatott további böngészéssel, mint ráutaló magatartással jön létre,
 • (B) típusú szolgáltatás esetén a regisztráció során a regisztrációs űrlap elküldésével jön létre,
 • (C) típusú szolgáltatás esetén ráutaló magatartással, a hu oldalon weboldalon vagy annak aloldalán található jelentkezési lap – Próbaidőszak igénylése, vagy Tagsági díj kifizetése – kitöltésével és a Megrendelem gomb lenyomásával jön létre,
 • (D) típusú szolgáltatás esetén – a megrendelés elindításával jön létre,
 • (E) típusú szolgáltatás esetén – a megrendelés elindításával jön létre,
 • a weboldalon közzétett ajánlatokra vonatkozóan a weboldalon elérhető megrendelő űrlapon keresztül vagy e-mailben elküldött megrendelés formájában jön létre az árajánlat adó e-mailben meghatározott tartalommal és áron.

Oktatásokat, személyes konzultációt, kész kereskedési programokat az Ügyfél kizárólag az előzetes tájékoztatás és kockázati tájékoztatás elfogadása után vásárolhat.

A Megrendelő a Szolgáltató kereskedési klubjának tagja kizárólag az előzetes tájékoztatás és kockázati tájékoztatás elfogadása után lehet, havi díjfizetés ellenében.

Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés, regisztráció, megrendelés során az ügyfél által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Az ügyfél a megadott adatok elküldésével nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. A megrendelés, jelentkezés visszaigazolása: (B) regisztráció után, tagsági rendszerben elérhető tartalom esetén (C) előfizetéses tartalom esetén, a tagsági rendszeren belül (D) tréningek esetén

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket és jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A részvételi díj (tagdíj) mértéke és az ingyenes próbaidőszak: (C) előfizetéses tartalom esetén

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havidíjas díjfizetés esetén nettó 8 900 Ft/hó, melyet az ügyfélnek 30 naponta kell megfizetnie. A havidíj a klubtagság szerződéses szolgáltatásának teljes ellenértékét tartalmazza.

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató éves díjfizetés esetén nettó 89 000 Ft/év, melyet a tagnak évente kell megfizetnie. A megbízási díj a klubtagság szerződéses szolgáltatásának teljes ellenértékét tartalmazza.

Havi díjfizetés kiválasztása esetén a díjfizetés fordulónapja a hónapnak az a napja, amelyen a legutolsó kifizetés megtörtént.

Éves díjfizetés kiválasztása esetén a díjfizetés fordulónapja az évnek az a napja, amelyen a legutolsó kifizetés megtörtént. A szolgáltató fenntartja a jogot a díjak mértékének megváltoztatására.

Megszakítás nélküli, folyamatos díjfizetés esetén az első hónap előfizetési díja marad, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben külső körülmények (pl. infláció) miatt szükségessé válik, megemeli az előfizetési díjat. Az emelést a meglévő előfizetők részére legalább 30 nappal a díjemelkedés előtt jelzi.

 1. A megbízási díj teljesítése:

A megbízási díj teljesítésére belföldi banki átutalással, bankkártyás díjfizetéssel illetve ismétlődő bankkártyás díjfizetéssel van lehetőség.

Az előfizetés során az ügyfélnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait, amennyiben úgy dönt, hogy a bankkártyás vagy az ismétlődő bankkártyás díjfizetéssel él. Ügyfél a bankkártyaadatok megadásával kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Ismétlődő bankkártyás díjfizetés választása esetén Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás díjának levonása kapcsán a Barion Payment Zrt. a Szolgáltató megbízásából a választott díjfizetési periódus szerint megterhelje bankkártyáját:

 • havi díjfizetés esetén 30 naponta,
 • éves díjfizetés esetén 365 naponta.

A bankkártyához tartozó adatokat a Barion Payment Zrt. kezeli, az adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Ismétlődő bankkártyás díjfizetés esetén a kezelt adatok alapján Szolgáltató havi díjlehívást kezdeményez a Szerződő bankkártyájáról a Barion szolgáltató rendszerén keresztül.

A havi és éves díjfizetési mód között ügyfél bármikor válthat; a soron következő terhelés az aktuális díjrendezettség alapján kerül meghatározásra, és a már kifizetett időszak lejártakor válik esedékessé.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt., (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ oldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

„A vásárló elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely,  a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”

Belföldi banki átutalás választásakor Ügyfél maga gondoskodik a megbízási díj rendszeres teljesítéséről a következő esedékességi dátumig. Az átutalással alkalmazott befizetések kapcsán figyelembe kell vennie azt, hogy a díj bankszámlára történő megérkezése önmagában nem garantálja az érvényesség módosítását; szükséges ahhoz egy manuális érkeztetési művelet is, ugyanis az előfizetés érvényességének meghosszabbítása az érkeztetés során történik meg. Szolgáltató vállalja, hogy az utalás bankszámlára történő megérkezésétől számított 7 napon belül érkezteti azt saját rendszerében. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előfizetés érvényességének azonnali meghosszabbítása kizárólag bankkártyás, illetve ismétlődő bankkártyás díjfizetés esetén valósul meg önműködően, ezért ennek a díjfizetési módnak a választásakor érdemes a díjfizetést minél hamarabb elindítani. Ha Szolgáltató az érkeztetést 7 napon belül teszi meg, de mindeközben a 7 napos türelmi idő lejár, megtörténhet a szolgáltatás szüneteltetése. Szolgáltató az előfizetés érvényességét az érkeztetéskor visszaállítja a legutóbbi érvényességi dátumtól számított 30 vagy 365 nap alapján.

Átutalásos és bankkártyás díjfizetés esetén Szolgáltató az aktuális előfizetés érvényességének lejárta előtt 2 nappal küld értesítést az Ügyfél részére.

Minden díjfizetési mód esetén Szolgáltató az aktuális érvényességi idő lejártához képest további 7 nap türelmi idővel él. A 7 napos időszakon belüli, késedelmes díjrendezés esetén Szolgáltató az érvényességet a legutolsó előfizetési idő lejártától számítja. A 7 napos időszakon túli késedelmes díjrendezés esetén Szolgáltató az érvényességet a díj tényleges beérkezésétől számítja.

Szolgáltató folytatólagos díjfizetés esetén biztosítja Ügyfél számára azt a tagdíjat, amellyel tagságát indította.

Szolgáltató a folytatólagos díjfizetés megszakadása esetén a mindenkor aktuális díjszabás szerinti tagdíjat biztosítja az Ügyfél számára.

 1. Számlázás:

A megbízási díj átutalását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el Ügyfélhez.

Bankkártyás, vagy ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a számla kiállítása 24 órán belül kiállításra kerül, és azt a felhasználó e-mailben kapja meg, vagy a weboldal zárt felületén, saját felhasználói fiókján belül éri el.

A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése: (B) regisztráció után, tagsági rendszerben elérhető tartalom esetén (C) előfizetéses tartalom esetén (D) tréningek esetén

Ügyfél a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@traderklub.hu e-mail címre küldve kezdeményezheti.

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog:

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Ügyfél szoftvertermék esetében elállási jogával mindaddig élhet, míg nem kezdte el használni a szoftvert

Kockázati információk: (B) regisztráció után, tagsági rendszerben elérhető tartalom esetén (C) előfizetéses tartalom esetén (D) tréningek esetén

Szolgáltató előzetes tájékoztatás alapján, meghatározott időpontban tartott oktatás(ok) keretében biztosítja a felhasználó számára a megszerezhető ismeretekhez történő hozzáférést és az oktatási anyag elsajátíthatóságát, valamint felhasználó rendelkezésre bocsátja a tanfolyam tananyagát. Az egyes tréningekhez további kereskedési segédeszközök tartozhatnak, melyeket a felhasználó által megvásárolt termék ajánlati oldala tartalmaz. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a felhasználó részre esetleg átadott teszt eredmények és beállítások vagy korábbi, azaz múltbéli eredmény sorok ismételt alkalmazhatóságáért, a felhasználó által ezen tesztek esetleges felhasználása során aktualizált későbbi eredményességért.

Az Ügyfél elfogadja, hogy az online, élő tréningen való részvétel kötelező annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb műszaki, stratégiai és kockázati információkat és tudást elsajátíthassa. Amennyiben Ügyfél nem tud élőben részt venni a képzésen, jogosult annak videófelvételére, amelyet Szolgáltató külön kérés nélkül biztosít számára. A videó hivatkozását Szolgáltató az élő képzéstől számított 7 naptári napon belül elküldi Ügyfél részére.

Szolgáltató nem ígér és nem garantál semmilyen jövőbeli profitot, mivel az online kereskedés során a siker – vagyis pénzügyi profit előállítása – a kereskedési rendszereken és stratégiákon csupán részben múlik. Az eredményekhez elvárás a stratégiát alkalmazó felhasználó gyakorlatszerzés útján megszerzett tapasztalata, fejlődése.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a stratégia alkalmazása során kellő pénzpiaci ismeretek hiányában veszteségek is érhetik, azonban jelentős profit elérésére is alkalmas lehet az átadott ismeretanyag. A kellő pénzpiaci ismeretek és kereskedelmi tapasztalatok és gyakorlat önmagában a szolgáltató által nyújtott tanfolyam elvégzésével nem szerezhetők meg.

Szolgáltató kifejezetten javasolja és ajánlja, hogy felhasználó először szimulált környezetben, majd kis összegű befektetések során szerezzen felhasználói és kereskedelmi tapasztalatokat a pénzpiacokon, és kifejezetten kerülje a túlzott mértékű kockázat vállalást.

 1. Kockázati információk: (E) szoftvertermékek esetén

 

A felhasználó által megvásárolt szoftver a felhasználó elképzeléseit hajtja végre az általa megadott paraméterek, beállítások és programutasítások alapján. A lehetséges paramétereket és azok hatásait a felhasználó a szolgáltató által szervezett tréning keretén belül, az átadott dokumentumok alapján sajátíthatja el, és szerezhet felhasználói szintű ismereteket a szoftver üzemeltetésére vonatkozóan.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy részére a szoftvertermékhez kapcsolódó élő tréningen való részvétel kötelező annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb műszaki, stratégiai és kockázati információkat és tudást elsajátíthassa. Amennyiben Ügyfél nem tud élőben részt venni a képzésen, jogosult annak videófelvételére, amelyet Szolgáltató külön kérés nélkül biztosít számára. A videó hivatkozását Szolgáltató az élő képzéstől számított 7 naptári napon belül elküldi Ügyfél részére.

Szolgáltató a fent nevezett szoftvert üzemképes állapotban, alapbeállításokkal adja át a felhasználó részére. A felhasználó által történő indítás és a módosított beállítások szerint végzett kereskedési ügyletek eredményéért minden felelősség és kereskedelmi kockázat kizárólag a felhasználót terheli. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a felhasználó részre esetleg átadott teszt eredmények és beállítások vagy korábbi, azaz múltbéli eredmények ismételt alkalmazhatóságáért, a felhasználó által ezen tesztek esetleges felhasználása során aktualizált későbbi eredményességért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges felderítetlen szoftver hibák, és üzemszünet eredményeként jelentkező és az e miatt bekövetkezett esetleges közvetett kárért. A szoftver a felhasználó saját felelősségére és kockázatára használható fel, illetőleg üzemeltethető.

Ügyfél a Szolgáltató Szoftvereim menüpontjában fér hozzá megvásárolt szoftverének letöltési hivatkozásaihoz és dokumentációjához.

A Szolgáltató az általa eladott szoftvertermékekhez esetenként frissítést biztosít. A szoftverfrissítéseknek két kategóriája van:

 • A) Hibajavítások, a megvásárolt szoftver alapvető és műszakilag biztonságos működését biztosító frissítések
 • B) Új funkciókat, plusz modulokat tartalmazó szoftververziók kiadása.

Az A) pontban szereplő szoftverfrissítések feladata a korábbi verziókban található esetleges programhibák javítása. A Szolgáltató díjmentesen biztosítja ezeket az Ügyfél részére.

A B) pontban szereplő szoftverfrissítések a szoftvertermék folyamatos fejlődéséből fakadnak, melyek új modulokat és szolgáltatásokat képesek nyújtani, amennyiben ezekre az Ügyfél – előzetes ajánlat alapján – igényt tart. Szolgáltató szabadon rendelkezhet arról, hogy ezeket az új modulokat díjmentesen, vagy díj ellenében kínálja fel az Ügyfél részére.

Az új szoftververziók megjelenésekor Szolgáltató e-mailben küld értesítést az Ügyfél részére. Az Ügyfél vállalja, hogy a frissítéseket telepíti Szolgáltató Szoftvereim menüpontjában elérhető önkiszolgáló adminisztrációs felületéről letöltve, hiszen a frissítések telepítése elengedhetetlen a biztonságos műszaki körülmények biztosításához.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem frissített változatok által okozott felderítetlen problémákért sem.

Az A) pontban szereplő frissítéseket (újabb szoftververziókat) Szolgáltató a vásárlástól számított legalább 1 évig biztosítja az Ügyfél számára.

Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a szoftver alkalmas a célja szerinti felhasználásra, továbbá per, – teher és igénymentes, a felhasználó által jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal a felhasználó számára szabadon felhasználható, és nincs másnak olyan joga, amely felhasználót a zavartalan felhasználásban akadályozná, vagy korlátozná. A használat során szolgáltató elérhető hozam és befektetett tőke garanciát nem vállal.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az automatikus mechanizmus alapján működő kereskedelmi rendszer a kereskedés során negatív hozamot ér el. Rögzítik a felek továbbá, hogy a rendkívülitől eltérő előre nem kalkulálható piaci eseményekkel a kereskedelmi rendszer nem kalkulál, ezért a szolgáltató nem vállal felelősséget a negatív hozam eléréséért.

 1. Licencelési információ: (E) szoftvertermékek esetén

Szolgáltató biztosítja az Ügyfél által megvásárolt szoftver felhasználásának és hasznosításának lehetőségét. Egyes szoftverek a tanfolyamon szerzett ismeretekkel együtt automatikus mechanizmusok útján a felhasználó által beállított paraméterek szerint pénzpiaci kereskedelmi tevékenységet folytathatnak azokon az értékpapírszámlákon, amelyeken azt a felhasználó elindítja azt a profit elérése érdekében.

Szolgáltató úgynevezett licenceket biztosít a szoftver használatához. Egy licenc kereskedési számlaszámra szól, és a felhasználó dönti el, hogy mely kereskedési számlájához rendeli hozzá ezt a jogosultságot a Szolgáltató weboldalán keresztül, a Szoftvereim menüpontban. Szolgáltató a Trader Klub fiókot biztosít, amelyben Ügyfél elérheti a Szoftvereim menüpontot, illetve korábban kiállított számláit is.

Amennyiben az Ügyfél korábbi vásárlásából fakadóan már rendelkezik Trader Klub fiókkal, akkor a megvásárolt szoftver ebből a fiókból elérhető.

Amennyiben az Ügyfél még nem rendelkezik Trader Klub fiókkal, akkor a megvásárolt szoftver pénzügyi kiegyenlítésekor Szolgáltató automatikusan létrehozza Ügyfél Trader Klub fiókját, mely belépési adatait e-mailben juttatja el az Ügyfél számára.

Vásárlás előtt: a szoftverhez tartozó licencek darabszáma alapértelmezés szerint 3 darab. Ha az ajánlathoz egyedi licenc darabszám mennyiség tartozik, akkor ez az információ a termék eladási oldalán kerül feltüntetésre.

Vásárlás után: a szoftverhez tartozó licencek kezelését felhasználó Trader Klub fiókjában saját maga tudja megtenni. A Szoftvereim menüpont elérhetősége bejelentkezést követően: https://traderklub.hu/tagsag/szoftvereim/

A licenc alapú jogosultság ellenőrzését az adott szoftver Szolgáltató távoli szerveréhez kapcsolódva ellenőrzi le. Amennyiben a megfelelő jogosultság hiányzik, vagy lejárt, akkor Szolgáltató jogosult a szoftver használati jogát megvonni.

 1. Rendes felmondás:

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 8. és 9. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja a megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 1. Rendkívüli felmondás:

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása:

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok:

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a traderklub.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján Ügyfél jelen szerződés célján túlmutató felhasználási jogot, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás körében átadott termékek szerzői jogvédelem alá tartozó szellemi termékek, azok jogosulatlan felhasználása vagy megosztása büntetőjogi következményekkel jár és a szolgáltató polgárjogi kártérítési igénnyel lép fel a szerzői jog megsértőjével szemben.

Felek megállapodnak abban, hogy a felhasználó a szolgáltatóra vonatkozó tényt, adatot harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a szolgáltató írásbeli hozzájárulásával közölhet. A felhasználó – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a szolgáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Ügyfél vállalja, hogy Szolgáltató szolgáltatásainak igénybe vétele során megismert szakmai tudásanyagot tartalmazó médiumokat – hang- és videófelvételek, dokumentumok – harmadik féllel nem osztja meg.

 1. Teljességi záradék:

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít. Szolgáltató nem végez olyan tevékenységet, amely nem tartozik a cégjegyzékben fellelhető tevékenységi köreibe. Az ÁSZF a Szolgáltatóra ilyen módon ruházott jogosultságokra vonatkozik.

 1. A szerződés hatálya:

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések:

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés:

Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@traderklub.hu

Ügyfél a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszáma: +36 72 507 154

Név: Háda Vivien, titkár

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegyei Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztályvezető: Kerner Helga

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: +36 72 795-398

E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek a traderklub.hu/aszf weboldalon.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési irányadóak.

Szeged 2019. február 23.

Adatvédelmi nyilatkozat – Horváth Gábor egyéni vállalkozó (traderklub.hu)

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Horváth Gábor egyéni vállalkozó (Székhely: 7623 Pécs, Semmelweis utca 19. 1/4A; Adószám: 59873822-1-22) által a traderklub.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Horváth Gábor Levente egyéni vállalkozó

Székhely: 7623 Pécs, Semmelweis utca 19. 1/4A

Statisztikai számjel: 59873822-6201-231-02

Adószám: 59873822-1-22

Email cím: gabor@traderklub.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Keresztnév

Email cím

3.2) Előfizetés és vásárlás során a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

3.3) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a traderklub.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és traderklub.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hírlevéllistáról való leiratkozásig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A traderklub.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

SalesAutopilot Kft. (automatizált marketing, hírlevél)

1089 Budapest, Golgota utca 3.

Adószám: 25743500-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-286773

Barion Payment Zrt. (online bankkártyás fizetés)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25353192-2-43

Cégjegyzék szám: 01-10-048552

KBOSS.hu Kft. (online számlázás)

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-303201

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 7623 Pécs, Semmelweis utca 19. 1/4A

Email: gabor@traderklub.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a traderklub.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Adatvédelmi nyilatkozat – Radulovic Attila Miklós egyéni vállalkozó (traderklub.hu)

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Radulovic Attila Miklós egyéni vállalkozó (Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.; Adószám: 64885252-1-26) által a traderklub.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Radulovic Attila Miklós egyéni vállalkozó

Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Statisztikai számjel: 64885252-6201-231-06

Adószám: 64885252-1-26

Bankszámlaszám (IBAN): HU93 12067204 – 00229886 – 00100002

Swift/BIC kód: UBRTHUHBXXX

Email cím: radu@traderklub.hu

Telefonszám: +36-62-202-372

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Keresztnév

Email cím

3.2) Előfizetés és vásárlás során a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

3.3) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a traderklub.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és traderklub.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hírlevéllistáról való leiratkozásig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A traderklub.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

SalesAutopilot Kft. (automatizált marketing, hírlevél)

1089 Budapest, Golgota utca 3.

Adószám: 25743500-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-286773

Barion Payment Zrt. (online bankkártyás fizetés)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25353192-2-43

Cégjegyzék szám: 01-10-048552

KBOSS.hu Kft. (online számlázás)

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-303201

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Email: radu@traderklub.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a traderklub.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.