How Can We Help?

SL beállításai és szűrései

Itt vagy:

Minden automatikus belépési szignál esetében eldöntheted, milyen szabályok vonatkozzanak a kezdeti stop loss távolság kialakítására. A lehetőségeket ebben a bejegyzésben részletezzük.

A kezdeti stop loss-hoz kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Belépés » {Szignál neve} » SL beállításai és szűrései menüben találod.

Mielőtt elmélyülnél ebben a bejegyzésben, javaslom, hogy olvasd át a belépési folyamatot bemutató leírásunkat.

Működési koncepció

 • A kezdeti SL szint koncepciójának legfontosabb sarokköve, hogy egyetlen ügylet sem nyílhat stop loss szint nélkül. „Üres” SL szinttel nem lehetséges ügyletet nyitni a Hibrid+ expertben!

 • A végleges SL szintig a következő folyamatban juthatunk el: SL szint (részeredmény) » Ráhagyás alkalmazása » Minimális és maximális SL szűrő » Végleges SL árszint.

  A kezdeti SL szint részeredménye származhat dinamikus (utolsó x darab gyertya High/Low/Open-Close ára, ATR), illetve statikus (fix SL távolság) működésből. Dinamikus módszer alkalmazásakor a részeredmény árszintjére további ráhagyást számolhat a program, és végül az így kapott újabb részeredményt futtatja keresztül a minimális/maximális SL távolság szűrőfunkción. Ha az utóbbi funkció engedélyezve van, akkor az SL távolság korrekciója, vagy a szignál eldobása is megtörténhet.

 • A minimális/maximális SL távolság szűrője, valamint a Buy irány/Sell irány ráhagyása a kezdeti SL minden típusára vonatkozik, kivéve a Fix távolság lehetőségre (hiszen ott konkrét, statikus értéket kell megadni).

 • Fontos, hogy a kialakított végleges kezdeti SL szintet a program a pozíció megnyílását, illetve a függő megbízás kihelyezését követően csúszás esetén nem korrigálja. Ennek oka, hogy minden kezdeti tervezett SL szintet technikai szintnek vesz.

 • Előfordulhat, hogy egy beállítás alapján kiszámított SL árszint teljesen rossz helyen van (pl. buy pozíció esetén a leendő nyitóár felett). Amennyiben a kezdeti SL szint piaci szempontokat nézve elfogadhatatlan helyen van, a program figyelmen kívül hagyja (vagyis eldobja) a szignált, és a pozíció nem nyílik meg.

Kezdeti SL típusa

 • Normál (utolsó x gyertya, kanócokkal): ebben az esetben a program a szignál nyitásakor ismert utolsó x darab lezárt gyertya értékei közül keresi meg a legmagasabb High, vagy legmélyebb Low árat.

  • Buy pozíció esetén az utolsó x darab gyertya Low értékei közül a legalacsonyabb lesz a referencia ár, amelyet az SL kialakítás során a továbbiakban használni fogunk.
  • Sell pozíció esetén az utolsó x darab gyertya High értékei közül a legmagasabb lesz a referencia ár, amelyet az SL kialakítás során a továbbiakban használni fogunk.
 • Szűk (utolsó x gyertya, csak test): ebben az esetben a program a szignál nyitásakor ismert utolsó x darab lezárt gyertya értékei közül keresi meg a legmagasabb, vagy legmélyebb nyitó- vagy záróárat. Ennél a lehetőségnél a kanócokat nem vesszük figyelembe.

  • Buy pozíció esetén az utolsó x darab gyertya nyitó- és záróárai közül a legalacsonyabb lesz a referencia ár, amelyet az SL kialakítás során a továbbiakban használni fogunk.
  • Sell pozíció esetén az utolsó x darab gyertya nyitó- és záróárai közül a legmagasabb lesz a referencia ár, amelyet az SL kialakítás során a továbbiakban használni fogunk.
 • Fix távolság: ebben az esetben a program a kereskedő által megadott távolságot veszi alapul az SL szinthez, a belépési szignál kialakulásának pillanatában tervezett nyitóártól számítva.

 • ATR alapú távolság: ebben az esetben a program lekérdezi a kereskedő által megadott idősíkú és periódusú ATR értéket, azt egy szorzóval megszorozza, és az így kapott távolságot veszi alapul az SL szinthez a belépési szignál kialakulásának pillanatában tervezett nyitóártól számítva.

  Példa: ha a 14-es periódusú ATR H1-es idősíki értéke 19.6 pip, az ATR alapú SL szorzó pedig 3.00, akkor a kezdeti SL távolság részeredménye 19.6 * 3, vagyis 58.8 pip lesz. Ezt a távolságot méri fel a program a pozíciótípustól függően a megfelelő irányba. Természetesen ha a távolságot az SL minimum/maximum szűrő miatt korrigálni kell vagy el kell dobni, akkor az is megtörténik a folyamatban.

Kezdeti SL idősík

A kezdeti SL helyszín kialakításához több olyan funkció és viselkedés is kapcsolódhat, amelynél jelentősége van, hogy mely idősíkon kérdezzük le őket. Lehet, hogy a belépési szignálodat az M5-ös idősíkon értékelnéd ki, a kezdeti SL dinamikus megállapításához viszont már valamely felettes idősíkot használnád szívesen.

Az alábbi funkciók kapcsolódnak a megbízás idősíkhoz.

 • Normál (utolsó x gyertya, kanócokkal)

 • Szűk (utolsó x gyertya, csak test)

 • ATR alapú távolság

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz.

 • Örökölt – a dinamikus SL funkció azon az idősíkon dolgozik majd, amelyik idősíkon a nyers belépési szignál létrejött.

 • Aktuális – a dinamikus SL funkció a chart aktuális idősíkján dolgozik.

 • M1-MN1 – a dinamikus SL funkció a megadott idősíkon dolgozik.

Stop loss megállapítása ennyi gyertyában

Az SL kialakításakor az utolsó ennyi darab gyertyát vizsgálja a program (a megadott idősíkról).

Fix SL távolság

A kezdeti SL távolság az itt megadott, pipben kifejezett fix távolság lesz.

ATR alapú SL periódus

Az ATR alapú kezdeti SL kialakításhoz használt indikátor periódusa.

Az ATR alapú SL szorzó

Az ATR alapú kezdeti SL kialakításához használt szorzó. Ezzel a számmal szorozzuk meg a lekérdezett ATR értékét.

Az ATR alapú SL alkalmazott gyertya

Itt dönthetsz arról, hogy melyik gyertyához tartozó ATR értéket szeretnéd használni – a lezártét, vagy az éppen mozgóét.

BUY/SELL irány SL ráhagyása

Dinamikus SL funkció alkalmazásakor a buy és a sell irányoknak külön-külön adhatod meg a ráhagyását (eltolását).

A pozitív érték mindig a mozgástér növelését, a negatív érték pedig a csökkentését jelenti.

SL távolság ellenőrzése

Dinamikus SL funkció alkalmazásakor a részeredmény kialakítása és az SL ráhagyás hozzáadását követően lehetőség van szűrni a leendő SL helyszínt.

 • Nincs ellenőrzés – a dinamikus SL funkció által létrehozott részeredményt, valamint a ráhagyás felhasználásával kialakított árhelyszínt – és az így létrejött távolságot – ellenőrzés nélkül felhasználja a program.

 • Szignál eldobás – amennyiben a dinamikus SL funkció által létrehozott részeredmény, valamint a ráhagyás felhasználásával kialakított árhelyszín – és az így létrejött távolság – kívül esik a megadott minimális/maximális intervallumon, a program eldobja a szignált.

  Tipp: előfordulhat, hogy csak a minimális SL távolságot szeretnéd meghatározni, a maximális SL távolságot nem (vagy fordítva). Ez sem okoz problémát a programnak, hiszen a minimális és maximális korlátozást használhatod külön-külön is. Ha valamelyik értéknek nullát állítasz be, a nincs szöveg jelenik meg a paraméter értékénél, és az adott határérték ellenőrzésére nem kerül sor.

 • Távolság korrekció – amennyiben a dinamikus SL funkció által létrehozott részeredmény, valamint a ráhagyás felhasználásával kialakított árhelyszín – és az így létrejött távolság – kívül esik a megadott minimális/maximális intervallumon, a program korrigálja (módosítja) a kezdeti SL helyszínt.

  Példa: beállítod, hogy a 14-es ATR értéke alapján határozza meg a program a kezdeti SL távolságot, amelyhez még ráhagyást is megadsz. Tegyük fel, hogy az ATR által visszaadott részeredmény 10 pip, a ráhagyás pedig 2 pip. Ebben az esetben a kezdeti SL távolság 12 pip lenne. Ha a minimális SL távolság mezőben 15 pip van megadva, akkor a program a 12 pipet automatikusan módosítani fogja 15 pipre. Így természetesen a kezdeti SL helyszín is változni fog.

 • Előfordulhat, hogy csak a minimális SL távolságot szeretnéd meghatározni, a maximális SL távolságot nem (vagy fordítva). Ez sem okoz problémát a programnak, hiszen a minimális és maximális korlátozást használhatod külön-külön is. Ha valamelyik értéknek nullát állítasz be, a nincs szöveg jelenik meg a paraméter értékénél, és az adott határérték korrekciójára vagy a szignál eldobásra nem kerül sor.

 • A minimum és maximum SL távolság közötti kapcsolat nem engedi meg, hogy a minimum érték magasabb legyen, mint a maximum, illetve fordítva.

Minimális SL távolság

A kezdeti SL távolság vizsgálata során a vizsgálati intervallum minimum értéke. Ha nem szeretnél minimumot megadni, állítsd nullára a paramétert!

Maximális SL távolság

A kezdeti SL távolság vizsgálata során a vizsgálati intervallum maximum értéke. Ha nem szeretnél maximum megadni, állítsd nullára a paramétert!

Kapcsolódó paraméterek a menürendszerben

A kezdeti stop loss-hoz kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Belépés » {Szignál neve} » SL beállításai és szűrései menüben találod.

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top