A cikket Horváth Gábor írta.

A Trader Tükör kérdőívünk feldolgozásából két bejegyzés is született, és a 4. kérdés kapcsán ígértem, hogy írok egy cikket arról, hogy én milyen módszert alkalmaztam a fejlődés terén. Az űrlapon a kérdés így szólt:

„Vannak (voltak) visszatérő hibáid, amelyeket újra és újra elkövetsz, és úgy érzed, nem tudsz tőlük megszabadulni?”

Ebben a bejegyzésben egy gyakorlati technikáról írok, amellyel felderíthetők azok az akadályok, amelyek feldolgozása elengedhetetlen a hosszabb távon nyereséges kereskedéshez.

Demó vs éles számlás kereskedés

A belső munka a tőzsdepszichológia témakörébe tartozik, tőzsdei viselkedésünk rendszeres vizsgálatát jelenti, melynek célja a gátló tényezők feloldása.

Ahány kereskedő, annyiféle módszer létezhet a belső munkához, már amennyiben foglalkozik valaki a technikán kívül ezzel a területtel. Nekem muszáj volt, ha előbbre akartam jutni, és a Trader Klubos tevékenységem folyamán is azt tapasztaltam, hogy az emberek döntő többsége elakad az éles kereskedésben a technikai ismeretek megtanulása, a különféle stratégiák összerakása, és alkalmazása után. Tipikus jelenség, hogy a demó számlás kereskedés során minden jól megy, szépen épül a számla, azonban ahogy valódi pénzre vált az ember, akkor hirtelen, varázsütésre elromlik minden. A pozíció nyitása után az ármozgás nem az általunk elgondolt irányban halad, kistoppolja az ügyletet, a veszteségek egymást követik, és ha végre elindul a nekünk kedvező égtáj felé, akkor a szabályrendszerünk ellenében túl korán zárjuk vagy túl szigorúan menedzseljük az ügyletet, és vagy aprópénzt vagy semmit nem veszünk ki a fáradtságos munka után. Aztán jön az önvád, a frusztráció, a hibát-hibára halmozás és a fegyelmezetlenség, ami aztán további frusztrációt, önmarcangolás gerjeszt, és ezzel be is zárult a kör.

Tipikus jelenség, hogy a demózás alatt minden jól megy, szépen épül a számla, azonban ahogy valódi pénzre vált az ember, akkor hirtelen, varázsütésre elromlik minden.

De mégis mi változik az éles számlánál? Látszólag – külsőleg – semmi, viszont bennünk nagyon is sok, mert valódi pénznél már van tétje a döntéseinknek, és a kereskedés alatt tanúsított viselkedésünknek. Ezért egészen más aspektusból szemlélődünk, és a legtöbb esetben oda az a könnyed és ellenállásoktól mentes hozzáállás, amely a demózás alatt megvolt. Előbújnak az addig rejtőzködő nünükék és a mélyen futó önsorsrontó programok, amelyek aztán mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kerékkötői legyenek a sikernek. A problémák forrásai ezek a mélyen meghúzódó energiák, illetve a ránk és a cselekvéseinkre gyakorolt hatásuk. Mindezek felderítése és elengedése (kioltása) a feladatunk.

A szóban forgó negatív energiák érzelmekben, gondolatokban és cselekvésekben nyilvánulnak meg. Innen már könnyebb megérteni, hogy miért sülnek el balul azok az ügyletek, amelyeket a sürgető érzelmek vagy gondolatok hatására nyitunk. A negatív energiától vezérelt cselekvés hosszabb távon negatív eredményt is hoz; más nem is következhet belőle. A következtetés kézen fekvő: a kereskedésben mellőzzük az érzelem alapú döntéseket. Erre van a szabályrendszerünk, amelynek a megalkotásakor tisztán láttunk, mivel nem voltak jelen az érzelmek.

A problémák forrása a kereskedésben a mélyen meghúzódó energiák, illetve a ránk és a cselekvéseinkre gyakorolt hatásuk.

Gyakorlati megvalósítás

Mivel most a sikert gátló tényezőkről írok, ezért az alábbiakban csak a negatív energiákkal és azok következményeivel foglalkozom.

Ezek az energiák megfoghatatlannak látszanak, és a legkevésbé alkalmasnak arra, hogy dolgozzunk velük. Ezért érdemes felülről kezdeni, és onnan haladni egyre mélyebbre. A legfelső szint a cselekvés. Viszont a cselekvés valamilyen gondolatból következik, a gondolat pedig egy negatív érzés hatására kel életre. Ám a negatív érzés nem más, mint a bennünk lévő negatív mentális vagy pszichés energia. Ezek eredhetnek neveltetésünkből, régi traumákból, hiedelmekből, és korántsem biztos, hogy a hasznunkra vannak az életünk egyéb területein, nemhogy a kereskedésben. Sőt!

Háromlépcsős naplózás

A szóban forgó akadályozó tényezők feloldására három részből álló naplót vezettem, melyet háromlépcsős naplózási technikának neveztem el. Praktikus megfontolásból csak egy füzetet használtam. Az egyik részt az elején kezdtem el vezetni, a másodikat a közepén, a harmadikat pedig a végén. Személy szerint a kézzel írott formátumot vélem a legjobbnak, ugyanis belső munkáról van szó, és a kézzel írás jóval bensőségesebb. Érezhetően más papírra írni, mint billentyűzeten gépelni. Számos tudományos kutatás teszi le a voksot a kézzel írás mellett.

 • 1. A kézírás nagyobb kognitív kihívást követel. Ilyenkor agyunk több területét dolgoztatjuk, mivel egyidőben figyelünk a szöveg tartalmára és a formai kivitelezésre is.

 • 2. A kézzel írott fogalmazáshoz sokkal összetettebb és fókuszáltabb gondolkodás szükséges.

 • 3. Kimutatták, hogy a kézzel írók sokkal kreatívabbak.

 • 4. A kézzel történő írás egyfajta elmélyült, meditatív állapotot hozhat létre, amely lehetőséget ad arra, hogy énünk belső, mélyebb rétegeivel kerüljünk kapcsolatba, és válaszokat kapjunk egyes kérdésekre, és megoldást találjunk a problémáinkra. Nekünk pedig éppen erre van szükségünk!

Első lépcső

Ide azok az események kerülnek, amelyek elkerülhető veszteségek lettek volna. Ilyen például, ha vétünk a szabályrendszerünk ellen vagy figyelmetlenek vagyunk, kapkodunk, könnyelműsködünk stb. A valós példák kedvéért elővettem a régi füzetem, és onnan idézek bejegyzéseket. Ezek csupán kiragadott példák az évekkel korábban írt számos bejegyzésből. Az események rövid leírása mellett leírhatjuk azt is, hogy milyen érzéseket váltott ki belőlünk az akciónk, továbbá azonosítsuk, hogy milyen érzelmek, gondolatok vagy a kereskedéssel nem összeegyeztethető magatartás késztetett minket a pozíció nyitására vagy nem megnyitására.

Az első lépcső abban van a segítségünkre, hogy vállaljuk a felelősséget a hibáinkért, azonosítsuk azok típusát, és hogy milyen érzelemből vagy hiányosságokból fakadnak. Idézzük elő azokat az érzelmeket (már amennyiben voltak), amelyek a hibázásra késztettek, majd csupán figyeljük meg őket, és engedjük meg nekik, hogy legyenek. Ne tagadjuk le, ne nyomjuk el, és ne tereljük el a figyelmünket róluk, legyenek bármennyire kellemetlenek. Ezzel az egyszerű módszerrel tudjuk egyre gyengíteni őket mindaddig, amíg végül teljesen eltűnnek. Hogy mindez heteket, hónapokat vagy éveket vesz igénybe, az teljesen egyedi. Ez maga az elengedés technikája.

Emellett az ilyen naplózás segít feldolgozni az elkövetett hülyeségeket, és csökkenti a frusztrációt azáltal, hogy beismertük és dokumentáltuk a gyengéket. Javasolt minden hét elején elolvasni a korábbi bejegyzéseket, elősegítve ezzel a mentális átalakulás folyamatát.

Második lépcső

Ide azok az érzelmek és gyengeségek kerülnek, amelyeket az első lépcsőben a hibázások okaiként azonosítottunk. Az első oszlopban szerepelnek a hibák vagy azok okai. A következő oszlopba pedig akkor húzzunk egy strigulát, amikor újra belestünk ugyanabba a csapdába. Hétvégén zárjuk le a strigulás oszlopot, majd kezdhetjük újra a következő hetet. Az első oszlop lefelé bővülhet is, amennyiben megjelenik valami új jelenség, amellyel meg kell birkóznunk.

Érzelem, gyengeség 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét
Figyelmetlenség ||| || | || |
Fegyelmezetlenség | |
Félelemből nincs nyitás |||| ||| || | |
Félelemből túl agresszív menedzselés || | |
Félelemből túl kicsi lot | || | |

Ezzel a naplózással a felszínen tartjuk a ránk legjellemzőbb hibák ismeretét, illetve azok okait. Tanácsos minden új héten megnézni, hogy miként alakul a helyzet. Ideális esetben hétről-hétre kevesebb strigula fog megjelenni az oszlopokban, és ezzel együtt az eredményeink is javulni fognak. A kezdeti időkben ezt a táblázatot ki is tűztem az íróasztalom elé egy parafatáblára, hogy mindig szem előtt legyenek a rám legjellemzőbb hibák.

Harmadik lépcső

Ebbe a részbe a végkövetkeztetések kerülnek. Itt a szabályrendszerünk csiszolása vagy bővítése történik, az előző két lépcső tapasztalatai, a botlások és az új megfigyelések alapján. Ez a bővítés vonatkozhat technikai szabályokra, mentálisra vagy bármi másra. Az alábbiakban felsorolok néhány példát.

Figyelem! Ezek a következtetések szubjektívek és személyre szabottak.

Nem tekinthetők univerzális szabályoknak!

 • 17 óráig minden szép szignált kötök. Pénteken is!

 • Parabolic SAR menedzselésre csak akkor váltok, ha extrémre vált a mozgás.

 • A trend korai szakaszában elengedni a pozíciót, és csak a késeiben célárazni.

 • Közvetlenül USA nyitás előtt, és a nyitást követő percekben nem indítok pozíciót.

 • Amikor kereskedek nincs Skype, telefon vagy email.

 • Nem nyitok kisebb pozíciót az alapból vállalt kockázatnál. Ha így akarnék tenni, akkor inkább elállok az ügylettől.

 • HLI agresszívnél csak akkor lépek be, ha a magasabb trendszinten nincs közvetlen az árfolyam előtt támasz vagy ellenállás.

Ezeket a gyakorlatban megszerzett következtetéseket építsük a kereskedési rendszerünkbe, és minél többször olvassuk el. Hetente minimum egyszer. Mindaddig olvassuk, amíg vérré válik bennünk, és zsigeri szinten belénk épül.

Végszó

Bízom benne, hogy sikerült valamennyire kézzelfoghatóvá tenni, hogy az én olvasatom szerint mit jelent a kereskedés területén a belső munka. Ahogy a cikkem elején is említettem, az itt taglalt metódus csupán egy a végtelen lehetőségek közül. Nem szükséges megérteni minden folyamatot, ami bennünk zajlik, és hogy pontosan miként szűnnek meg az önsorsrontó mechanizmusok. Nem mindent képes az emberi elme felfogni és megérteni. A legfontosabb, hogy a nünükéket ne söpörjük a szőnyeg alá, hanem tartsuk a felszínen jó erős megvilágításban, hogy aztán a maguk ritmusában elpárologjanak. Ezt szolgálja a Háromlépcsős naplózás is.

Sikeres kereskedést kívánok!

További információk a Szörf Kereskedési Tréningről