How Can We Help?

A pozícióépítés folyamata

Itt vagy:

Ebben a bejegyzésben a pozícióépítés szemszögéből mutatom be, hogyan néz ki a pozícióépítési (ráépítési) folyamat. Ahhoz, hogy hatékonyan tudj pozíciót építeni a Hibrid+ experttel, elengedhetetlen a ráépítési folyamat lépéseinek ismerete.

Első lépésként javaslom, hogy olvasd át a belépési szignálokhoz kapcsolódó belépési folyamat leírását, és csak ezt követően folytasd ennek a bejegyzésnek a feldolgozását.

A ráépítéskori pozíciónyitási folyamat a következő lépésekből áll.

0. lépés: létezik-e már élő pozíció?

Ahhoz, hogy a Hibrid+ pozíciót építsen, legalább egy pozíciónak léteznie kell abban az irányban, amelyben pozícióépítést szeretnél. A pozíciók származhatnak önállóan működni képes szignálból (pl. Bollinger, RSI stb.), de te magad is nyithatsz pozíciókat a pozícióméretező segítségével.

Ha több azonos irányú pozíciód létezik még azelőtt, hogy elindulna a pozícióépítés, akkor a program mindig a legszélső pozíciókat veszi figyelembe a (később kifejtett) ráépítési szabályok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy:

 • buy irányban kizárólag a legmagasabb nyitóárú pozíció nyitóára felett,
 • sell irányban pedig kizárólag a legalacsonyabb nyitóárú pozíció nyitóára alatt

nyílhat új ráépítési pozíció.

A ráépítési funkció menet közben szabadon ki-be kapcsolható.

 • Mint mindig, itt is igaz, hogy az expert csak a saját magic számú pozícióit veszi figyelembe azon az instrumentumon, amelyre felhelyezted. Az EURUSD terméken futtatott 44-es magic számú példány kizárólag a 44-es rendszámú EURUSD pozíciókat zárhatja, minden mást figyelmen kívül hagy, hiszen azok a pozíciók számára nem léteznek.

 • A Hibrid+ expert a pozícióépítés során korlátlan számú pozíció ráépítésére képes. A főszabály az, hogy legalább egyetlen pozíció létezése szükséges ahhoz, hogy rá további pozíciókat nyisson az expert, vagyis „magától” nem kezd pozícióépítésbe.

  Példák (feltételezve, hogy a pozíciónyitáshoz szükséges többi feltétel is igaz):

  1. példa: nincs egyetlen nyitott pozíciód sem. A program nem fog pozícióépítést indítani, hiszen nincs mi alapján elkezdeni.
  2. példa: a pozícióméretező segítségével nyitottál egy buy pozíciót. Erre a buy pozícióra a program további buy irányú pozíciókat képes építeni a buy pozíció nyitóára felett.
  3. példa: a Bollinger szignál segítségével korábban megnyílt egy buy pozíció. Erre a buy pozícióra a program további buy irányú pozíciókat képes építeni a buy pozíció nyitóára felett.
  4. példa: van élő buy és sell pozíciód is. Az egyiket az RSI szignál nyitotta, a másikat pedig te magad, a pozícióméretező segítségével. A program mindkét irányt külön kezeli a pozícióépítés szempontjából, vagyis a buy pozíció felett további buy pozíciókat, a sell pozíció alatt pedig további sell pozíciókat képes nyitni.
  5. példa: több buy pozíciód nyílt a Bollinger szignál jóvoltából. A program képes a legmagasabb nyitóárú buy pozíció felett további buy pozíciókat nyitni.
 • Az expertben kizárólag trendirányú pozícióépítésre van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy:

  • buy irányban kizárólag a legmagasabb nyitóárú pozíció nyitóára felett,
  • sell irányban pedig kizárólag a legalacsonyabb nyitóárú pozíció nyitóára alatt

  nyílhat új ráépítési pozíció.

  Nincs lehetőség kontratrend irányú pozícióépítésre. A kontratrendirányú pozícióépítés azt jelenti, amikor buy pozíciót nyitsz a jelenlegi buy pozíció nyitóára alatti árfolyamon, vagy sell pozíciót nyitsz a jelenlegi sell pozíció nyitóára feletti árfolyamon.

  Megjegyzés: természetesen a pozícióméretező modul segítségével kézzel bárhol nyithatsz pozíciót a pozícióépítés során is – akár még a pozícióépítési modul által figyelmen kívül hagyott zónákban is.

 • Az expertben kétféle ráépítési módszer van, amelyek közül egyszerre egyet engedélyezgetsz.

 • Az expert buy és sell irányban akár párhuzamosan is képes pozíciókat építeni.

 • Amennyiben elindult egy pozícióépítési folyamat, az összes automata szignál letiltásra kerül. Ennek oka, hogy egyszerre legfeljebb egyetlen pozícióépítési sorozat létezhet.

  Egy példa, a könnyebb megértéshez:

  1. Megnyílik egy buy pozíció a Bollinger szignál által.
  2. A bekapcsolt pozícióépítés elkezdi trendirányban egymás után megnyitni a buy ráépítési pozíciókat.
  3. Az első ráépített pozíciót követően automata szignál (sem Bollinger, sem másik) mindaddig nem nyithat buy pozíciót, míg az összes buy pozíció le nem zárul. A pozícióméretezővel továbbra is bármikor nyitható buy pozíció, valamint természetesen a pozícióépítési modul is tud nyitni, ha ezt a többi feltétel lehetővé teszi.
  4. Az 1-3 pontokban meghatározott eseményekkel párhuzamosan (ha a Hedge üzemmód engedélyezve van), automata szignál, illetve kézi nyitás alapján sell pozíció bármikor nyílhat, hiszen az irányokat a program teljes mértékben külön kezeli.

1. lépés: kereskedési jogosultság

A legelső és legfontosabb elvárás a szignál végrehajtásához, hogy van-e megfelelő jogosultságod pozíciót nyitni az adott számlán. Ehhez az alábbiaknak kell teljesülniük:

 • A MetaTrader4 felső eszköztárán az AutoTrading gomb engedélyezett állásban kell, hogy legyen. Ez a főkapcsoló, amely engedélyezi a terminálon belül futó összes robotnak, hogy nyitási, zárási és módosítási műveleteket hajthasson végre.

  AutoTrading gomb engedélyezve

  Kikapcsolt állapotban a robotok ugyanúgy hozzáférnek a kereskedési adatokhoz, de csupán „csak olvasási” módban.

 • Azon a charton, amelyhez a Hibrid+ van csatolva, a jobb felső sarokban mosolygó fejet kell látnod. Ha szomorú fej jelenik meg, akkor az expert panelén – melyet az F7 billentyű megnyomásával nyithatsz meg – az Általános fülön engedélyezd az Élő kereskedés lehetőséget!

  Kereskedés engedélyezve

  Szomorú fej állapotban a robot ugyanúgy hozzáfér a kereskedési adatokhoz, de csupán „csak olvasási” módban.

2. lépés: engedélyezett kereskedési irányok és az üzemmód

A következő fontos dolog az engedélyezett kereskedési irányok és a nyitási üzemmód beállításai. Az előbbivel az ügyletek irányát szűrheted globálisan, az utóbbival pedig azt befolyásolhatod, hogy csak egyszeri, vagy többszöri végrehajtási próbálkozást engedélyezel.

Engedélyezett kereskedési irányok

A B és S alap gombok határozzák meg, hogy mely irányokban engedélyezett a pozícióépítés. Pozícióépítés történhet egyszerre buy, és sell irányban is.

 • Ha egyik gomb sincs bekapcsolva, akkor egyetlen automata vagy félautomata szignált, így a pozícióépítést sem hajtja végre a program.

 • Ha a csak a B gomb van bekapcsolva, akkor a pozícióépítés csak buy irányban történhet.

 • Ha a csak az S gomb van bekapcsolva, akkor a pozícióépítés csak sell irányban történhet.

 • Ha a B és az S gomb is be van kapcsolva, akkor mind buy, mind sell irányban történhet pozícióépítés.

Fontos: nem elegendő önmagában a B és S gombok állapotára figyelni, hiszen más korlátozások is léteznek – ezekről ezen az oldalon olvashatsz.

 • Bekapcsolt B gomb esetén buy ráépítési pozíció születhet, ha a nyitást más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

 • Bekapcsolt S gomb esetén sell ráépítési pozíció születhet, ha a nyitást más szűrő vagy körülmény nem korlátozza.

Az engedélyezett irányok után a folyamat következő lépése a nyitási üzemmód ellenőrzése.

Egyszeri nyitási üzemmód

Az Egyszeri nyitás gomb () célja, hogy lehetővé tegye a félautomata kereskedési üzemmódot. A félautomata kereskedési üzemmód egy további pozíció ráépítését jelenti. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a teljesen automata vagy félautomata kötési szignálok (így a pozícióépítés) felől érkező első szignál kikapcsolja a B vagy S gombot a szignál iránya alapján.

Tegyük fel, hogy a B és S gomb, valamint az Egyszeri nyitás gomb is be van kapcsolva. A következő automata kötési szignál beérkezésekor az adott irányhoz tartozó gombot a rendszer a végrehajtást követően kikapcsolja. Ha például a Bollinger szignál modul következő jele buy irányú lesz, akkor a végrehajtást követően a B gomb automatikusan kikapcsol. Pontosan ugyanez történik abban az esetben is, ha a távolság alapú ráépítés miatt buy pozíciót kell kötnie a programnak.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Az első, soron következő ráépített pozíció már számít. A végrehajtást követően az adott irány gombja kikapcsol.

 • Mi számít végrehajtásnak? Az, ha ténylegesen megszületett, létrejött az ügylet a kereskedési számlán.

  Számos oka lehet annak, ha mégsem jön létre a pozíció vagy a függő megbízás. Lehetséges például, hogy a bróker nem tudja végrehajtani a megbízást, vagy akár internetkimaradás miatt is meghiúsulhat az ügylet. Az irányhoz tartozó gomb ezekben az esetekben kizárólag akkor kerül kikapcsolásra, ha az ezt szabályzó Irányszűrés kikapcsolása sikertelen ügylet esetén is beállítás Igen állapotban van.

  A paramétert a Beállítások almenüben éred el, bővebben pedig ebben a bejegyzésben olvashatsz róla.

 • Ha az Egyszeri nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gombok kikapcsolt állapotban vannak, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót, így ráépítést sem.

Többszörös nyitási üzemmód

A Többszörös nyitás gomb () gomb célja, hogy lehetővé tegye a teljesen automatikus kereskedési üzemmódot. A teljesen automatikus kereskedési üzemmód korlátlan végrehajtási próbálkozást jelent. Bekapcsolt (alapértelmezésként zöld) állapotban a program soha nem nyúl hozzá a és S gombok állapotához.

Fontos figyelembe venned az alábbiakat:

 • Teljesen automatikusnak vagy félautomatikusnak azok a szignálok számítanak, amelyeknél semmilyen kereskedői interakcióra nincsen szükség. Fontos tehát megjegyezni, hogy a Pozícióméretező modul kivételt képez a B és S gombok fennhatósága alól, vagyis ekkor a pozíciótípusra semmilyen korlátozás nincsen abban az esetben sem, ha a B és az S gombok kikapcsolt állapotban (piros szín) vannak.

 • Ha a Többszörös nyitás gomb be van kapcsolva, de nincs engedélyezett irány – azaz sem a B, sem az S gombok nincsenek bekapcsolva – a program nem köthet automatikusan pozíciót. Ilyen esetben bármikor újra és újra kiválaszthatod a számodra szimpatikus kereskedési irányokat a B és/vagy S gombokra történő kattintással – a kattintástól kezdve a program átengedi a választott irányú szignálokat.

 • Ha mind az Egyszeri nyitás, mind pedig a Többszörös nyitás gombok kikapcsolt állapotban vannak, a program semmilyen körülmények között nem indíthat automatikusan pozíciót.

3. lépés: engedélyezett szignálok ellenőrzése

A program megvizsgálja, hogy a pozícióépítési modulnak szükséges-e pozíciónyitást kezdeményeznie. Amennyiben igen,akkor végrehajtja azt.

4. lépés: árszintek meghatározása

Ha idáig eljutott a rendszer, az azt jelenti, hogy van pozícióépítési alapjelünk. Alap jel alatt a nyers jelet értjük, amelyhez még további szűrések és korlátozások kapcsolódhatnak.

Az alap jelhez az alábbi meghatározandó árszintek kapcsolódnak:

 • Nyitóár – ez buy / sell piaci pozíció esetén az aktuális ár. Pozícióépítés során nincs lehetőség függő megbízás használatára.

  A nyitóár minimálisan legalább akkora távolságra lehet a szélső pozíció (buy esetén a legmagasabb, sell esetén a legalacsonyabb nyitóárú) nyitóárától, amekkora a minimális ráépítési lépésköz. A minimális ráépítési lépésközöket irányonként, illetve ráépítési módonként lehet szabályozni.

 • Stop loss ár – az ügylethez kapcsolódó veszteségkezelési szint. A stoploss helyszín a szélső (buy esetén a legmagasabb, sell esetén a legalacsonyabb nyitóárú) pozíció aktuális stoploss szintje lesz.

 • Take profit ár – a pozícióépítéssel nyitott pozícióknak nincs célára. Amennyiben a pozícióépítést indító pozíció (vagy pozíciók) célárjuk elérésekor bezáródnak, a pozícióépítéses ügyletek tovább futhatnak, és további pozícióépítés is történhet a szint darabszám eléréséig.

5. lépés: konfirmáció

A pozícióépítéshez nem tartoznak konfirmációs beállítások.

6. lépés: szűrők ellenőrzése

A pozícióépítéshez nem tartoznak szűrők.

7. lépés: pozíciótípus és darabszám ellenőrzése

A pozícióépítés során a megszokott, vagyis automata szignálokra vonatkozó pozíció darabszám és hedge beállításokat a program figyelmen kívül hagyja. A ráépítés következő pozíciójának megnyitása előtt közvetlenül ellenőrzést végez a program, az alábbiak szerint.

 • Hedge ellenőrzése – a Beállítások » Darabszámok » Hedge engedélyezett paraméter állapotát a program figyelmen kívül hagyja. Ennek oka, hogy ez a paraméter csak az automata szignálok végrehajtása során számít, akkor dönti el, hogy megnyílhat-e egy irány. Ha bármilyen okból kifolyólag buy és sell élő pozíció is létezik egyszerre, a program mind a két irányban pozícióépítést fog végezni, amennyiben az irányszűrés és az egyszeri/többszörös nyitás beállításai engedélyezik számára.

  Jellemző eset lehet, ha például a Hedge engedélyezett opció tiltva van. Ilyenkor a program automata szignáljai cselekvéseiből kifolyólag biztosan nem állhat elő olyan helyzet, hogy buy és sell pozíció egyszerre létezik. Ugyanakkor a felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a pozícióméretező segítségével a meglévő buy vagy sell pozíciója / pozíciói mellé ellentétes irányú ügyletet nyit.

  A program tehát irányonként külön figyeli a pozíciókat, és ha legalább egy pozíciót talál az adott irányban, a pozícióépítés lehetségessé válik a Hedge engedélyezett paraméter Nem állapotában is.

 • Pozíciók maximális számának ellenőrzése – a Pozícióépítés » Pozíciók maximális darabszáma buy irányban és Pozícióépítés » Pozíciók maximális darabszáma sell irányban paraméterek értéke alapján dől el, hogy nyitható-e új pozíció az esetlegesen már nyitottak mellé.

  A paraméterek értéke a pozícióépítés során kialakuló maximális pozíció darabszámokat határozza meg, tehát a darabszámok tartalmazzák a korábbi, szignálból vagy pozícióméretezőből nyitott pozíciók darabszámát is. A szám csak az élő pozíciókra vonatkozik, tehát a pozícióépítés során esetlegesen kézzel zárt pozíciókkal több pozíciók nem számítanak.

  Lehetőség van arra, hogy csak az egyik irányban legyen aktív a pozícióépítés. Ha a Pozíció maximális darabszáma buy irányban értéke 0 db, a Pozíció maximális darabszáma sell irányban pedig 5 db, akkor buy irányban egyáltalán nem történik pozícióépítés, míg sell irányban a pozícióépítés során legfeljebb 5 darab pozíció létezhet (a pozícióépítés előtt nyílt, még élő pozíciókat is beleszámítva).

A pozíciótípus és darabszám-ellenőrzések részletes működési leírását a Darabszámok fejezetben találod meg.

8. lépés: lot méret megállapítása

A lot méret megállapítása az utolsó lépés az ügylet megnyitását megelőző pillanatban.

A pozícióépítési lot méret számításával kapcsolatos részletes működési leírást a Pozícióméretezés beállításai fejezetben találod meg.

9. lépés: végrehajtás

Amennyiben a számlán a végrehajtás pillanatában rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű tőke, illetve technikai probléma, környezeti vagy programhiba sem merül fel, a program megnyitja az ügyletet.

10. lépés: értesítések

A pozíció megnyitását követően – valós idejű működés során – a Hibrid+ végrehajtja a pozíciónyitással kapcsolatos értesítéseket (felugró ablak, e-mail és push üzenet).

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top