How Can We Help?

Profitrögzítés (R alapú)

Itt vagy:

A Hibrid+ expert által kezelt pozíciókat több módszerrel menedzselheted. Ezek közül egy a több szintű, R alapú profitrögzítés, amelyről ez a bejegyzés tájékoztat részletesen.

Az R alapú profitrögzítés menedzselési funkcióhoz kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Menedzselés » Profitrögzítés (R) menüben találod.

Mielőtt elmélyülnél ebben a bejegyzésben, javaslom, hogy olvasd át a menedzseléssel kapcsolatos általános tudnivalókat.

Nullába húzás, profitrögzítés…

A (több szintű) profitrögzítés egy olyan funkció, amely a nullába húzás alapelve alapján jött létre. A nullába húzás alapelve pedig a következő: a nyitóártól számított megadott távolság elérésekor húzzuk a pozíció stop loss szintjét nullába, azaz a nyitóárra. A profitrögzítés ennél azzal tud többet, hogy nem csak azt lehet megadni, hogy mikor történjen az adott stoploss mozgatási cselekvés, hanem azt is, hogy hová húzzuk a stoplosst a nyitóártól számítva. A számpár első fele tehát a cselekvési helyszínt, a második pedig azt határozza meg, hogy hová kerül a stoploss a cselekvés végrehajtásakor.

Az egyszerűség kedvéért itt egy példa (pip alapon) egy ilyen számpárra: 10/3 pip profitrögzítés esetén, ha a pozíció lebegő eredménye eléri (vagy meghaladja) a 10 pip profitot, a stoploss szintet húzzuk +3 pipre. A cselekvés végrehajtásának pillanatában a piac tehát a jó irányban 10 pipre tartózkodik a nyitóártól, a stoploss pedig 3 pipre kerül a nyitóártól.

A több szintű profitrögzítés esetében több ilyen számpárt is meghatározhatunk. Egyfajta lépcsős profitrögzítés ez, amelynek előnye, hogy nem annyira agresszív és azonnali, mint egy csúszóstop, hátránya pedig, hogy előre kell definiálni a számpárokat, mint szinteket.

Megadhatod például, hogy +10, +20 és +40 pip lebegő elérésekor +3, +11 és +30 pipre kerüljön a stoploss.

Ennél a funkciónál pluszban annyi a csavar a történetben, hogy a távolságot nem pipben, hanem az 1R távolság szorzataként adod meg.

Mi az 1R érték?

Az 1 R érték a pozícióhoz tartozó kezdeti kockázati távolságot jelenti, mely pipben van kifejezve. Ha a pozíció kezdeti kockázati távolsága például 15 pip, akkor 1R távolság 15 pipet jelent, ha viszont 33.4 pip, akkor 33.4 pipet.

Amikor a kockázat/hozam arányáról beszélünk, akkor a kezdeti 1R és a célár távolság R értékét szokás összevetni. Ha a kezdeti kockázati távolság (kezdeti SL) 15 pip, a kezdeti célár pedig 30 pip, akkor ez 2R profitelvárást jelent, vagyis a pozíció kockázat/hozam aránya 1:2 (a remélt profit mértéke kétszerese a kezdeti kockázatnak).

Szintek és paraméterek

A fentiek alapján a funkcióban R-ben kifejezett profitrögzítési szinteket adhatsz meg – korlátlan számban. Ha szeretnéd, akkor akár egyet, akár többet is megadhatsz.

Az alábbi képen illusztrálom a legfontosabb paramétereket. A képen látható beállítás először 1.00R lebegő elérésekor 0.00R, majd 2.00R lebegő elérésekor 1.00R értékre mozgatja az SL szintet (ha az SL szint a cselekvést megelőzően nem került ugyanarra vagy kedvezőbb helyszínre).

R alapú profitrögzítési szintek

1 – a menedzselési funkció főkapcsolója

Amennyiben ez a paraméter Igen állásban van, a funkció aktív, Nem opció választásakor inaktív.

2 – szintek száma

A funkcióban minimum 1 szintet kell definiálnod, a szintek maximális száma nincs korlátozva. A szint darabszámának dinamikus módosításakor a szintekhez tartozó sorok is bővülnek, illetve eltűnnek.

3 – cselekvés helye

Az Ekkora profitnál #n paraméterhez beírt számok azt az R értékben kifejezett lebegő profitértéket jelentik, ahol stop-loss mozgatási cselekvést szeretnél kérni a robottól.

4 – SL új helyszíne

Az Ekkora profithoz #n paraméterhez beírt szám azt az R értékben kifejezett, nyitóártól mért SL helyszínt jelenti, ahová az SL szintet frissítjük a cselekvés pillanatában.

5 – ráhagyás

A ráhagyás paraméterek segítségével az R szorzatokkal kialakított stophelyszíneket, távolságokat tovább finomíthatod. A megadott piptávolságot a program az R szorzattal kialakított SL helyszínekből vonja ki (buy pozíció esetén), illetve adja hozzá (sell pozíció esetén).

Vagyis a ráhagyás paraméterekben megadott értékek tágítják a mozgásteret, és csökkentik a bebiztosított eredmény mértékét.

Nézzük meg a fenti kép alapján az első szintet! 1.00/0.00R van megadva, ez azt jelenti, hogy +1.00R lebegő elérésekor 0.00R lenne az új SL helyszín. Ha buy pozícióról van szó, és a buy ráhagyás értéke 2 pip, akkor nem a pozíció nyitóárára, hanem 2 pippel az alá kerül az SL helyszín.

A pozitív szám a mozgástér tágítását, a negatív szám pedig a szűkítését jelenti – a nulla nem változtat rajta.

Az R alapú profitrögzítéshez kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Menedzselés » Profitrögzítés (R) menüben találod.

Paraméter neve
Leírása
Lehetséges értékei
Profitrögzítés (R) bekapcsolva?
Szeretnéd használni az R alapú profitvédelmi funkciót?
  • Nem
  • Igen
Szintek száma
Itt adhatod meg, hány profitrögzítési szintet szeretnél megadni.
szerkeszthető
 
Ekkora profitnál #1
A 1. profitrögzítési szinten ekkora profit elérésekor cselekszik a program.
szerkeszthető
 
Ekkora profithoz #1
A 1. profitrögzítési szinten ekkora profitot véd meg a program.
szerkeszthető
 
Ekkora profitnál #2
A 2. profitrögzítési szinten ekkora profit elérésekor cselekszik a program.
szerkeszthető
 
Ekkora profithoz #2
A 2. profitrögzítési szinten ekkora profitot véd meg a program.
szerkeszthető
 
Buy ráhagyás
Buy pozíciók esetén a profitrögzítési szintek eltolása pipben kifejezve. A pozitív érték az SL árszint csökkentését, a negatív érték pedig a növelését jelenti.
szerkeszthető
 
Sell ráhagyás
Sell pozíciók esetén a profitrögzítési szintek eltolása pipben kifejezve. A pozitív érték az SL árszint növelését, a negatív érték pedig a csökkentését jelenti.
szerkeszthető
 

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top