How Can We Help?

Gyertya alapú stop-loss követés

Itt vagy:

A Hibrid+ expert által kezelt pozíciókat több módszerrel menedzselheted. Ezek közül egy a Gyertya alapú stop-loss követés, amelyről ez a bejegyzés tájékoztat részletesen.

A Gyertya alapú stop-loss követés funkcióhoz kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Menedzselés » Gyertya alapú stop-loss követés menüben találod.

Mielőtt elmélyülnél ebben a bejegyzésben, javaslom, hogy olvasd át a menedzseléssel kapcsolatos általános tudnivalókat.

Alapkoncepció

A menedzselési funkció alapját az egymás után megjelenő megfelelő (trendirányú) gyertyák képezik. A funkció 4 módszert biztosít.

 • A funkció a gyertya nyitóárában értékeli ki az előző lezárt gyertya (vagy gyertyák) alapján létrejött szituációkat.

 • Az egyes módszerek által javasolt értékeket a beállításaid szerinti ráhagyással eltolhatod.

 • Az irányazonos gyertya buy pozíció esetén emelkedő, sell pozíció esetén csökkenő gyertya.

Paraméterek

Gyertya alapú stop-loss követés bekapcsolva?

Amennyiben ez a paraméter Kikapcsolva állapotban van, a funkció inaktív. A több lehetőséghez tartozó működési elvet az alábbi felsorolás tartalmazza.

 • Utolsó irányazonos gyertya szélsőértéke

  • Buy pozíció esetén az utolsó emelkedő gyertya Low értékére kerül a stop loss.
  • Sell pozíció esetén az utolsó csökkenő gyertya High értékére kerül a stop loss.
 • Utolsó irányazonos, átzáró gyertya szélsőértéke (H/L)

  • Buy pozíció esetén az utolsó emelkedő gyertya Low értékére kerül a stop loss, amennyiben az utolsó előtti emelkedő gyertya High értékénél nagyobb az utolsó emelkedő gyertya záróára, és az új Low érték magasabb, mint a korábbi.
  • Sell pozíció esetén az utolsó csökkenő gyertya High értékére kerül a stop loss, amennyiben az utolsó előtti csökkenő gyertya Low értékénél kisebb az utolsó csökkenő gyertya záróára, és az új High érték alacsonyabb, mint a korábbi.
 • Utolsó irányazonos, átzáró gyertya szélsőértéke (C)

  • Buy pozíció esetén az utolsó emelkedő gyertya Low értékére kerül a stop loss, amennyiben az utolsó előtti emelkedő gyertya záróáránál nagyobb az utolsó emelkedő gyertya záróára
  • Sell pozíció esetén az utolsó csökkenő gyertya High értékére kerül a stop loss, amennyiben az utolsó előtti csökkenő gyertya záróáránál kisebb az utolsó csökkenő gyertya záróára.
 • Utolsó n gyertya szélsőértéke

  • Buy típusú pozíciónál az utolsó n darab lezárt gyertya lowest low (legalacsonyabb low) árértéket vesszük alapul.
  • Sell típusú pozíciónál az utolsó n darab lezárt gyertya highest high (legmagasabb high) értékét vesszük alapul.

  A lezárt gyertyák darabszámát a Vizsgált gyertyák száma paraméterrel lehet definiálni.

Aktiválódási módszer

A funkcióhoz nemcsak azt adhatod meg, hogy mikor aktiválódjon, hanem azt is, hogy a mikor lebegő eredményre, vagy védett profitra vonatkozzon.

 • Leendő SL alapján – ha ezt a lehetőséget választod, akkor a gyertya alapon javasolt, majd a beállításaid szerinti ráhagyással eltolt tervezett (leendő) SL helyszínen várható védett eredmény lesz a vizsgálat alapja.

  A funkcióval elkerülhető, hogy gondolkodás nélkül felhasználd a gyertya alapon javasolt stop helyszínt. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy a gyertya alapú stoploss helyszíne profitot biztosít, ha a lebegő eredményed már vastag profitban áll.

  Példa: ha a kezdeti kockázati távolságod 10 pip, és megadod, hogy a leendő SL alapján 1.00R elérése szükséges a gyertya alapú menedzselés aktiválódásához, akkor a program mindaddig nem veszi figyelembe és nem alkalmazza a gyertya alapú stop-loss követést mint menedzselési módszert, amíg a beállítandó új SL helyszín legkevesebb 10 pipnyi védett eredmény nem biztosít. Ha az új SL helyszín által biztosított védett eredmény (legtöbbször profit, de mivel negatív R értéket is megadhatsz, eredményt írok) nagyobb vagy egyenlő, mint a megadott érték, akkor a program folyamatosan, gyertyáról gyertyára alkalmazni fogja az új SL helyszínt.

 • Floating alapján – ha ezt a lehetőséget választod, akkor a pozíció aktuális lebegő R eredménye lesz a vizsgálat alapja.

  Érdemes figyelembe venned: attól, hogy a pozíciód lebegő eredménye profitban áll, a gyertya alapon javasolt stoploss helyszín még simán lehet akár veszteséges is.

  Példa: ha a kezdeti kockázati távolságod 10 pip, és megadod, hogy a Floating alapján 1.00R elérése szükséges a gyertya alapú menedzselés aktiválódásához, akkor a program mindaddig nem veszi figyelembe és nem alkalmazza a gyertya alapú stop-loss követést mint menedzselési módszert, amíg a pozíció lebegő eredménye kevesebb, mint 10 pip. Ha a pozíció floating eredménye (legtöbbször profit, de mivel negatív R értéket is megadhatsz, eredményt írok) nagyobb vagy egyenlő, mint a megadott érték, akkor a program folyamatosan, gyertyáról gyertyára alkalmazni fogja az új SL helyszínt.

Aktiválás ekkora profitnál

Az előző paraméterrel megadott ellenőrzési módszer működésekor a program ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e az az elvárt (lebegő, vagy védett) eredmény, amely a funkció aktiválásához szükséges.

Egy kis ismétlés: az 1 R érték a pozícióhoz tartozó kezdeti kockázati távolságot jelenti, mely pipben van kifejezve. Ha a pozíció kezdeti kockázati távolsága például 15 pip, akkor 1R távolság 15 pipet jelent, ha viszont 33.4 pip, akkor 33.4 pipet.

A -1R megegyezik a kezdeti kockázati távolsággal, vagyis ebben az esetben a funkció aktiválódására semmilyen korlátozás nem vonatkozik, a pozíció megnyitásától kezdve azonnal aktív. 0R a pozíció nyitóárát, míg 1R a kezdeti kockázattal megegyező távolságú profitot jelenti.

Idősík

A gyertyákat a menedzselés során bármelyik idősíkról le tudja kérdezni a program, így megoldható, hogy a kötésitől eltérő idősíkon történjen a pozíciók stoploss követése. Lehet, hogy a belépési szignálodat az M5-ös idősíkon értékelnéd ki, a menedzseléshez viszont már valamely felettes idősíkot használnád szívesen.

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz.

 • Örökölt – a gyertya alapú menedzselés azon az idősíkon dolgozik majd, amelyik idősíkon a belépési szignál létrejött.

 • Aktuális – a gyertya alapú menedzselés a chart aktuális idősíkján dolgozik.

 • M1-MN1 – a gyertya alapú menedzselés a megadott idősíkon dolgozik.

Vizsgált gyertyák száma

Amennyiben a Gyertya alapú stop-loss követés bekapcsolva? elnevezésű paraméternél az Utolsó n gyertya szélsőértéke lehetőséget választod, itt tudod megadni a vizsgált gyertyák darabszámát. A többi funkció használatakor ennek a paraméternek az értéke irreleváns.

Buy ráhagyás, Sell ráhagyás

A ráhagyás paraméterek segítségével a gyertyák által javasolt stophelyszíneket tovább finomíthatod. A megadott piptávolságot a program a gyertya alapú stop-loss követés funkcióból kiolvasott SL helyszínekből vonja ki (buy pozíció esetén), illetve adja hozzá (sell pozíció esetén).

Vagyis a ráhagyás paraméternél megadott pozitív érték tágítja a mozgásteret, és csökkenti a bebiztosított eredmény mértékét. A nulla azt jelenti, hogy pontosan az indikátorból kiolvasott árhelyszínt szeretnéd felhasználni.

A gyertya alapú stop-loss követéshez kapcsolódó beállításokat a menü () ikonra kattintást követően megjelenő Menedzselés » Gyertya alapú stop-loss követés menüben találod.

Paraméter neve
Leírása
Lehetséges értékei
Gyertya alapú stop-loss követés bekapcsolva?
Szeretnéd használni a gyertya alapú stop-loss követés funkciót, és ha igen, melyik üzemmódját?
 • Kikapcsolva
 • Utolsó irányazonos gyertya szélsőértéke
 • Utolsó irányazonos, átzáró gyertya szélsőértéke (H/L)
 • Utolsó irányazonos, átzáró gyertya szélsőértéke (C)
 • Utolsó n gyertya szélsőértéke
Aktiválódási módszer
Aktiválódási módszer
 • Leendő SL alapján
 • Floating alapján
 
Aktiválás ekkora profitnál
A program csak akkor fogja kedvezőbb helyszínre mozgatni a stop loss szintet a gyertya alapú stop-loss követés alapján, ha a kialakult SL helyszínhez tartozó leendő eredmény (leginkább profit) kedvezőbb, mint a pozíció jelenlegi SL szintje által védett profit.
szerkeszthető
 
Idősík
A gyertyák lekérdezéséhez és feldolgozásához használt idősík.
 • Örökölt
 • Aktuális
 • M1
 • M5
 • M15
 • M30
 • H1
 • H4
 • D1
 • W1
 • MN1
 
Vizsgált gyertyák száma
Az utolsó n darab gyertya szélsőértéke módhoz használt gyertyák száma.
szerkeszthető
 
Buy ráhagyás
Buy pozíciók esetén a gyertyák alapján meghatározott érték eltolása pipben kifejezve. A pozitív érték az SL árszint csökkentését, a negatív érték pedig a növelését jelenti.
szerkeszthető
 
Sell ráhagyás
Sell pozíciók esetén a gyertyák alapján meghatározott érték eltolása pipben kifejezve. A pozitív érték az SL árszint növelését, a negatív érték pedig a csökkentését jelenti.
szerkeszthető
 

Hagyj üzenetet

Tartalomjegyzék
Go to Top