Az adatkezelés célja: feliratkozók gyűjtése a termékek népszerűsítése és ajánlatok közvetítése céljából

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek vagyis a feliratkozók hozzájárulása a (GDPR 6. cikk 1. a pont alapján)

Kezelt adatok

Az adatkezeléshez a következő adatokat kérjük tőled:

  • keresztnév
  • telefonszám
  • emailcím

Ezen adatok megadása a telefonszám kivételével kötelező.

Amennyiben az adatokat nem adod meg, nem fogsz tudni feliratkozni!

Az érintetteknek jogában áll bármikor a róluk tárolt adatokról információt kérni, a tárolt információkat helyesbíteni, az adatok törlését vagy a felhasználásuk korátozását kérni, illetve azokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok továbbítását közvetlenül egy másik adatkezelőhöz.

Az adatkezeléssel szemben jogorvoslattal élhet a Szegedi járásbíróságon,

cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 424
központi telefonszám: +36 62 562 500 / Fax: +36 62 562 506
emailcím: elnok@szeged.birosag.hu

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A megadott adatokat 180 nap inaktivitás után töröljük, vagyis ha 180 napig nem nyitod meg a leveleinket és nem kattintasz egyetlen linkre sem, azt úgy értelmezzük, hogy a továbbiakban az érdeklődésedet elveszítettük és nem küldünk több levelet.

Az adatkezelők közös adatkezelésben

Az adatkezelő neve: Radulovic Attila egyéni vállalkozó
Az adatkezelő elérhetősége:
székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.
telefonszám: +36-62-202-372
e-mailcím: info@radu.hu

Az adatkezelő neve: Radutron Bt.
Az adatkezelő elérhetősége:
Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.
Telefonszám: +36-62-202-372
E-mail cím: info@radutron.hu

Az adatkezelésben a SalesAutopilot Kft. az adatfeldolgozónk.

Az adatokat senkinek nem továbbítjuk.

Az adatokat harmadik országba nem irányítjuk.

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal.

Az adatokat csak az érintettektől szerezzük meg.